Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác xây dựng Đảng 

Thứ năm, 27/09/2018, 14:09:43
Print + | - Font Size: A
Tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác xây dựng Đảng 

Tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác xây dựng Đảng 

A Font Size: - | +

mg3813-1538009318
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công ty đầu tư sản xuất các loại phân bón chất lượng cao, tạo uy tín trên thị trường.
- Công nhân dây chuyền đóng gói sản phẩm lân.


PTĐT - Đảng bộ Công ty Cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao có 907 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy Công ty luôn xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với các hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc điều hành, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường; nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng bộ đạt TSVM. 

Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông và người lao động. Các chỉ tiêu đề ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì ổn định, luôn là đơn vị tốp đầu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. 

Ông Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Để hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị, sản lượng hàng hóa, Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác khoa học kỹ thuật, không ngừng cải tiến về công nghệ, thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả quản lý. Công ty đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung cao độ cho công tác xử lý môi trường, cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã chú trọng sản xuất các loại phân bón có chất lượng cao, tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu phân bón, do đó các sản phẩm phân bón đã nhận được sự tín nhiệm tin dùng của thị trường trong và ngoài nước. Công tác quản lý kỹ thuật, lao động và chất lượng sản phẩm luôn được chú trọng. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Công ty có 697 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, làm lợi trên 145 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường. Qua phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đã có 1.741 lượt cá nhân được cấp trên và lãnh đạo Công ty khen thưởng với tổng giá trị tiền thưởng 18 tỷ đồng. 

Ông Hoàng Viết Dũng cho biết thêm: Năm 2017, Đảng ủy đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thành công đề tài xử lý dung dịch a xít H2 SiF6; đã tuần hoàn được 100% các nguồn nước thải, chấm dứt xả thải ra môi trường sau 55 năm đi vào hoạt động, được Hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao giải nhất VIFOTEC.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động. Đảng ủy đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo nguồn phát triển đảng viên, tổ chức sinh hoạt đảng được chú trọng. Trung bình mỗi năm, Đảng bộ kết nạp được 25-30 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện có hiệu quả, sau nửa nhiệm kỳ, cấp ủy và UBKT của cấp ủy các cấp đã thực hiện 24 cuộc kiểm tra, giám sát với 129 tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện giám sát đối với 707 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên. 

Nhờ đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 93,75%, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 98,6%. Đảng bộ Công ty liên tục đạt TSVM, năm 2015 đạt TSVM tiêu biểu.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang