Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Cần phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cấp ủy

Thứ năm, 18/10/2018, 14:25:30
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Từ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, có thể thấy, việc nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn hiện nay.

Không chỉ cán bộ, đảng viên, mà người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị - với vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của cá nhân, phải liên tục nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Việc nêu gương phải tuân thủ phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động... nhằm làm chuyển biến suy nghĩ, hành động... 

Việc nêu gương phải được thể hiện toàn diện trên các mặt. Với nội dung nêu gương về trách nhiệm trong công tác, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác. 

Đặc biệt, cần kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”. Đối với người đứng đầu cấp ủy, ngoài nội dung nêu gương theo các mặt trên, thêm yêu cầu đảng viên là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải có năng lực tham gia, quyết định và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm lãnh đạo của mình; có bản lĩnh chính trị vững vàng; năng lực điều hành, tập hợp quần chúng, biết sử dụng nhân tài, phối hợp công tác; có khả năng đúc rút kinh nghiệm và tổng kết thực tiễn; có phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, sâu sát thực tế; biết lắng nghe, nhạy bén, có năng lực dự báo nắm bắt thời cơ, biết quyết đoán, biết làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực làm công tác tư tưởng và công tác vận động quần chúng.

Cấp ủy cơ sở tùy theo đặc thù, tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị, xác định rõ những nội dung cần nêu gương; đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm); đấu tranh, phòng, chống kịp thời với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Chỉ khi người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc nêu gương trong lời nói, hành động, việc làm, thì lúc đó, quần chúng, đảng viên mới thực sự tin tưởng, bị thuyết phục để nhìn vào và thay đổi tư duy, suy nghĩ,  từ đó xây dựng ý thức làm theo một cách tích cực, cầu thị và nghiêm túc.

Nguyễn Quốc

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang