Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

 Ấm Hạ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ năm, 29/11/2018, 06:34:45
Print + | - Font Size: A
 Ấm Hạ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

 Ấm Hạ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

A Font Size: - | +

img1468-1543448192
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch tích cực, nhiều gia đình đảng viên đầu tư dây chuyền sản xuất gỗ ép, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PTĐT - Đảng bộ xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa hiện có 199 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trong đó có 9 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân. Những năm qua, Đảng bộ xã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Năm 2017, Đảng bộ xã được Huyện ủy Hạ Hòa công nhận Đảng bộ TSVM tiêu biểu.

Để đạt được danh hiệu đó, theo Bí thư Đảng ủy xã Bùi Song Nhất, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở tiếp thu các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy xã quán triệt, tạo sự thống nhất về quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa bằng chương trình hành động, đồng thời triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân để nâng cao nhận thức, biến nhận thức thành quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận, tranh thủ sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả. Nổi bật trong thời gian qua, Đảng bộ xã đã tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy đã xây dựng khâu đột phá, trong đó xác định nội dung để tập trung chỉ đạo là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ xã đến khu dân cư có đạo đức, lối sống trong sáng, có tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc thực sự gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với từng công việc cụ thể đối với các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, qua đó có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến tích cực nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ xã tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đảng ở các chi bộ dân cư, bảo đảm đủ năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đồng thời luôn quan tâm chăm lo công tác cán bộ, do đó, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là yếu tố giúp đảng viên nhìn nhận lại những mặt đạt được cũng như khuyết điểm, hạn chế để xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng tới hoàn thiện bản thân góp phần làm trong sạch chi bộ và Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ định kỳ đối với các chi bộ trực thuộc, nội dung sinh hoạt đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Đảng ủy đã phân công đảng ủy viên cùng tham dự sinh hoạt hàng tháng ở các chi bộ để nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ. Hàng quý tổ chức họp giao ban bí thư chi bộ trực thuộc, giao ban khối dân vận, Mặt trận, đoàn thể và hội quần chúng, duy trì các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng lập trường của đảng viên. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên không ngừng được nâng cao, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng giá trị sản xuất trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, hiện cơ cấu nông lâm nghiệp của xã chiếm 24%, dịch vụ thương mại 35,5%, TTCN 40,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/người/năm. Toàn xã hiện có 2 làng nghề, 16 doanh nghiệp, 31 cơ sở sản xuất chế biến lâm sản, 1 cơ sở chế biến khoáng sản và sản xuất gạch không nung, 156 hộ kinh doanh dịch vụ… giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu ngân sách hàng năm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 7,6%, hộ cận nghèo 6%. 

Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, tỷ lệ chi bộ trong sạch vững mạnh đạt 50%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94%. 

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang