Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy vai trò đầu tàu của đảng viên người dân tộc Cao Lan

Thứ ba, 06/11/2018, 06:25:34
Print + | - Font Size: A
Phát huy vai trò đầu tàu của đảng viên người dân tộc Cao Lan

Phát huy vai trò đầu tàu của đảng viên người dân tộc Cao Lan

A Font Size: - | +

img55361-1541425854
Từ sự nhiệt tình, năng động của Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu 13, xã Ngọc Quan đã vận động người dân hiến đất, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông liên xã, tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.

PTĐT - Đảng bộ huyện Đoan Hùng có trên 6.800 đảng viên, trong đó có 180 đảng viên là người dân tộc Cao Lan, sinh sống chủ yếu ở các xã Ngọc Quan, Minh Phú, Hùng Long, Yên Kiện, Vân Đồn, Tây Cốc. Hầu hết đảng viên người dân tộc Cao Lan gương mẫu chấp hành và là hạt nhân tích cực trong việc vận động bà con ở khu dân cư chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nêu gương sáng ở khu dân cư

Khu 13, xã Ngọc Quan có gần 200 hộ dân, 100% đồng bào là người dân tộc Cao Lan. Đồng chí Hà Đức Sản - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, người đã có nhiều năm làm Trưởng khu luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân để phản ánh lên cấp trên, bàn biện pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng chí là một tấm gương sáng trong vận động bà con thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tâm huyết với việc giữ gìn tiếng nói, vận động bà con khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc, phong tục, tập quán của người Cao Lan. Ngoài ra, còn thể hiện rõ nét việc làm gương đi đầu khôi phục lại ngôi nhà sàn mà bấy lâu nay đang bị mai một dần và vận động đồng bào tham gia trồng rừng, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa, vận động bà con hiến đất làm đường giao thông liên xã, liên khu thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Với sự năng động, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu 13 đã góp phần làm thay da đổi thịt, diện mạo quê hương, những con đường liên xã, liên khu  được nối dài, khang trang, sạch đẹp. 

Bà La Thị Thăng, người dân sống ở khu 13 chia sẻ về sự năng động của Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu Hà Đức Sản: “Đồng chí Sản là người luôn gương mẫu, năng động, dám nghĩ, dám làm, bản thân chúng tôi là quần chúng sống ở khu luôn lấy tấm gương của đồng chí để tự soi vào và nhắc nhở, động viên gia đình, người thân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa văn nghệ, TDTT, chung tay cùng cán bộ khu đặc biệt là với Trưởng khu dân cư giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc Cao Lan”.

Trao đổi với đồng chí Trần Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Quan, được biết: Hiện Đảng bộ có 322 đảng viên, trong đó đảng viên người Cao Lan là 22 người. Nhiều đảng viên người Cao Lan được tín nhiệm nắm giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị của xã. Những năm qua, đồng bào Cao Lan luôn đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các đảng viên người Cao Lan phát huy tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, được nhân dân tin yêu, quý mến.

Trong sự đổi thay ở khu 1, xã Vân Đồn hôm nay, có sự đóng góp công sức không nhỏ của Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Lý Khắc Dương. Đồng chí được người dân tin yêu, quý trọng bởi thường xuyên gắn bó, giúp đỡ nhân dân, coi người dân như ruột thịt; luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn... Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí đã tích cực tham gia vận động các hộ dân trong khu đóng góp, ủng hộ trên 200 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, giúp người dân có điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, đồng chí còn xây dựng mô hình kinh tế gia trại tổng hợp chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Đồng chí tâm niệm, là Bí thư Chi bộ không chỉ vững về chính trị mà còn phải có nguồn lực về kinh tế thì mới lãnh đạo được đảng viên, người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm gương cho đảng viên, người dân noi theo.     

Cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp giữa các ban, ngành từ huyện đến cơ sở, các đảng viên người dân tộc Cao Lan, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, UBND huyện đã triển khai, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của đảng viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn vinh, biểu dương, ghi nhận những công lao đóng góp của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tốt chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. 


img6378-1541425870
Mô hình kinh tế gia trại tổng hợp của đồng chí Lý Khắc Dương - 
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận khu 1, xã Vân Đồn cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.


Đội ngũ đảng viên người dân tộc, người có uy tín trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn bản, xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn... Đảng viên người dân tộc, người có uy tín trong huyện còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nhiều người đã góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách đối với đồng bào dân tộc; nắm tình hình trong khu dân cư; nâng cao cảnh giác, đấu tranh trước mọi âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. 

Bằng uy tín, tiếng nói của mình, người có uy tín ở các khu dân cư đã cùng các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2018 đến nay, các đảng viên người dân tộc Cao Lan, người có uy tín trong huyện đã có nhiều lượt ý kiến vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, xây nhà văn hóa, phát triển kinh tế gia đình, tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc trong cộng đồng dân cư cũng như đồng thuận với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

Đánh giá về vai trò của đảng viên người dân tộc Cao Lan trên địa bàn huyện, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhận xét: Đa số đảng viên là người dân tộc Cao Lan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực chuyên môn từng bước được nâng lên đáng kể. Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, các đảng viên người dân tộc Cao Lan của huyện Đoan Hùng đã khẳng định vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là cầu nối vững chắc của ý Đảng - lòng dân; tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tích cực trong vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt công tác dân vận ở địa phương, khắc phục khó khăn, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Hoàng Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang