Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ năm, 24/01/2019, 14:16:50
Print + | - Font Size: A
Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

A Font Size: - | +

d.c Nguyễn Quốc Dũng PCN trao giấy chứng nhậnLãnh đạo UBKT Tỉnh ủy trao chứng chỉ cho các học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

PTĐT - Xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, trong năm 2018, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm vừa xây vừa chống, qua đó giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả, các cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một khâu quan trọng trong hoạt động của Đảng bộ, đồng thời tổ chức quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo UBKT các cấp tập trung nắm chắc chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, đầy đủ các nguồn thông tin, báo cáo phản ánh về tổ chức đảng và đảng viên.

UBKT các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30, Điều lệ Đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tham mưu giúp ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với đó, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại điều 32, Điều lệ Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp từng bước đi vào chiều sâu, thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, đúng các quy định của Đảng. Đã tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống...

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã coi trọng việc lựa chọn những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm có nhiều bức xúc, nổi cộm, được dư luận quan tâm. Các cuộc kiểm tra đảm bảo đúng quy trình, quy định, xác định đúng đối tượng, nội dung, thực hiện đúng phương pháp kiểm tra nên kết quả đạt khá tốt. Sau kiểm tra đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân có vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đối với công tác kiểm tra, giám sát. Công tác giám sát được mở rộng cả về đối tượng và nội dung nên đã kịp thời giúp tổ chức đảng và đảng viên chủ động phòng ngừa vi phạm từ lúc mới manh nha. 

Theo ông Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, các cuộc kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; qua đó khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện xa rời quần chúng nhân dân, vừa góp phần đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trong năm 2018, cấp ủy, các cấp đã kiểm tra 1.214 tổ chức đảng, 536 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát theo chuyên đề đối với 439 tổ chức đảng và 409 đảng viên. UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 51 tổ chức đảng và 102 đảng viên, trong đó có 62 cấp ủy viên các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 400 tổ chức đảng... đồng thời, tham mưu cho cấp ủy xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, trực tiếp xử lý đối với đảng viên có vi phạm thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình; đã chú trọng làm tốt khâu thẩm tra, xác minh và công tác tư tưởng đối với đảng viên bị kỷ luật, do đó không có tình trạng khiếu nại vượt cấp.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới. Với những cố gắng của cấp ủy các cấp, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã thiết thực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang