Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy vai trò “đầu tàu”

Thứ bảy, 30/03/2019, 08:19:19
Print + | - Font Size: A
Phát huy vai trò “đầu tàu”

Phát huy vai trò “đầu tàu”

A Font Size: - | +

image001-1553908844
Việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách chi bộ tại các khu của Đảng ủy xã Thạch Kiệt đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, hiến đất... tạo diện mạo nông thôn mới.

PTĐT - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Sơn luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt hàng đầu. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả.

Nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ huyện luôn xác định việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay của cán bộ, đảng viên là việc làm hết sức cần thiết. Qua đó tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tạo phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

image003-1553908861
Anh Quyên chuẩn bị cây quế cho vụ kế tiếp của gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Viết Sâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạch Kiệt cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách chi bộ tại các khu gương mẫu thực hiện phong trào, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, hiến đất... xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện các chủ trương xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, nhất là khi thực hiện các chủ trương, chính sách mới, việc  thể hiện vai trò “đầu tàu” gương mẫu của cán bộ, đảng viên là rất cần thiết, tạo niềm tin trong nhân dân. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế, “nói đi đôi với làm.

image005-1553908868
Những diện tích quế chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình anh Quyên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Sơn tiếp tục duy trì thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp và trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, MTTQ các đoàn thể nhân dân; gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng biểu dương và nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong mọi việc. Điển hình như anh Phùng Sinh Quyên - Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu hành chính khu Lóng 1, xã Thạch Kiệt không chỉ gương mẫu, trách nhiệm trong công việc của khu mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Anh cho biết: Từ sự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, gia đình tôi đã đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng, kết hợp chăn nuôi. Hiện gia đình tôi có khoảng 10ha  trồng quế và  keo, mỗi năm trừ chi phí cho thu lãi từ 300-400 triệu đồng. Không chỉ sản xuất giỏi, anh Quyên còn luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với các hộ gia đình khó khăn trong khu phát triển kinh tế giúp họ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong nhiều hoạt động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên của Đảng bộ huyện Tân Sơn không ngừng được nâng lên, góp phần không nhỏ trong thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đinh Tú

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang