Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên:

Khắc phục những “khoảng trống” !

Thứ tư, 17/04/2019, 06:08:11
Print + | - Font Size: A
Khắc phục những “khoảng trống” !

Khắc phục những “khoảng trống” !

A Font Size: - | +

img3007-1555456129
Thường trực Đảng ủy phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ trao đổi với các bí thư chi bộ về việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

PTĐT - Kết quả thực hiện việc “Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018” theo Hướng dẫn số 13- HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy đối tượng, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên đã được đổi mới theo hướng chặt chẽ, rõ ràng và thuyết phục. Tuy nhiên, là năm đầu tiên thực hiện nên ở một số đơn vị, địa phương không tránh khỏi những việc làm mang tính hình thức. 

Khắc phục những “khoảng trống”

Những năm gần đây, việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên luôn được thực hiện theo đúng chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh song ở một số nơi vẫn còn có những “khoảng trống” trong việc đánh giá, phân loại cuối năm của các tổ chức chính trị - xã hội. Để khắc phục những “khoảng trống” đó, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương bằng Hướng dẫn số 13-HD/TU về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018” để chỉ đạo thực hiện cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Theo Hướng dẫn số 13, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 thể hiện ở cả đối tượng, nội dung kiểm điểm và cách thức tiến hành kiểm điểm.

Phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện đa chiều, có nhiều chủ thể cùng tham gia đánh giá. Ngoài phần tự đánh giá của bản thân tổ chức Đảng, của cấp ủy, tập thể lãnh đạo quản lý còn có sự tham gia đánh giá của các chủ thể cấp trên; chủ thể cùng cấp; chủ thể bên dưới. Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm của tập thể và bản kiểm điểm cá nhân đều được mẫu hóa để tạo sự thống nhất chung. Đặc biệt, Hướng dẫn số 13 cũng đề cập đến bộ khung tiêu chí đánh giá, bộ khung tiêu chuẩn xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân. Điều này góp phần rất quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế trước đây, trong đó có việc đánh giá chủ quan, theo cảm tính.

Một điểm mới đáng chú ý trong hướng dẫn đó là về nội dung kiểm điểm đối với cá nhân đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với vị trí việc làm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân. Nội dung này cho thấy việc kiểm điểm đã gắn chặt với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thể hiện đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ dựa trên kết quả công việc, sản phẩm công việc cụ thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ.

Theo đồng chí Cao Thị Toàn Thắng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất rõ ràng, chặt chẽ, đa chiều, khắc phục được những “khoảng trống” trong đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trước đây, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. 

Dễ rơi vào hình thức?

Đồng chí Vương Đức Thủy - Bí thư Huyện ủy Tam Nông khẳng định: Công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 theo Hướng dẫn số 13-HD/TU là phương pháp đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả. Nội dung đánh giá có nhiều điểm mới, đối tượng đánh giá được mở rộng, các chủ thể tham gia đánh giá nhiều, nội dung trong phiếu đánh giá đòi hỏi phải được cụ thể hóa bằng các tiêu chí theo nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nên dẫn đến khó có tính định lượng.

Qua tìm hiểu một số địa phương, đơn vị, cơ quan thực hiện việc đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân còn có biểu hiện chạy theo thành tích, tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt cao hơn so với hướng dẫn, cụ thể: Cấp huyện số tập thể lãnh đạo, quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 33,4%, cấp cơ sở chiếm 28,5%. Một số đơn vị ngành dọc cấp trên tham gia đánh giá cấp dưới chưa theo tỷ lệ quy định; số đơn vị cấp dưới được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quá nhiều dẫn đến việc tổng hợp, phân tích, đánh giá, xếp loại đối với đảng bộ cấp trên cơ sở gặp nhiều khó khăn. Các chủ thể cấp dưới khi tham gia đánh giá đối với tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý cấp trên còn nhiều nơi thực hiện chưa nghiêm túc, có nơi đạt tỷ lệ thấp như huyện Tân Sơn, Đoan Hùng, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh.

Phân tích về việc đánh giá, xếp loại dễ rơi vào hình thức, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Bí thư huyện ủy Thanh Ba cho biết: Việc đưa ra phụ lục 82 biểu hiện cụ thể của 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đảng viên tự nhìn nhận, đánh giá là hoàn toàn chính đáng song có không ít đảng viên đánh dấu “không” tất cả các biểu hiện mà không cần suy nghĩ, đối chiếu với bản thân, nhiều đảng viên thực tế có một vài biểu hiện nhưng khi đánh dấu lại không thừa nhận!

Nhận xét về việc đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí: Xuất sắc, tốt, trung bình, kém, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung cho biết: Sẽ khó mà định lượng được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức đảng bởi có khi thực tế mức độ hoàn thành chỉ là trung bình nhưng khi tự nhận có đơn vị vẫn đánh dấu nhận loại tốt. Tuy cùng khối thi đua nhưng các chi ủy khó biết rõ hoạt động của nhau nên việc ghi phiếu đánh giá giữa các chi ủy, chi bộ trong cùng một đảng bộ chỉ mang tính hình thức... 

Theo đồng chí Cao Thị Toàn Thắng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, vì đây là năm đầu tiên thực hiện hướng dẫn mới nên việc bộc lộ các vướng mắc, bất cập là điều khó tránh. Đồng chí khẳng định: Những khó khăn này chắc chắn sẽ được điều chỉnh trong những lần kiểm điểm, đánh giá tới để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng chặt chẽ, chất lượng hơn...

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang