Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên - Chìa khóa để xây dựng Đảng

Thứ tư, 03/04/2019, 06:02:59
Print + | - Font Size: A
Nâng cao chất lượng đảng viên - Chìa khóa để xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng đảng viên - Chìa khóa để xây dựng Đảng

A Font Size: - | +

buoi-1554246265
Đảng viên Nguyễn Văn Khải - khu Lóng, xã Địch Quả chăm sóc vườn cây ăn quả để phát triển kinh tế và lấy nguồn ủng hộ cho các hoạt động của chi bộ.

PTĐT - Xây dựng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, cần phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác, đồng thời các cấp ủy đảng phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, khắc phục tình trạng đội ngũ đảng viên đông nhưng không mạnh.

Chú trọng cả chất và lượng

Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ đảng viên, những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Do đó, đội ngũ đảng viên không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nếu như năm 2015, toàn tỉnh đã có 96.584 đảng viên thì hết năm 2018, có 104.003 đảng viên. Như vậy, trung bình mỗi năm toàn tỉnh kết nạp trên 3.000 đảng viên, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra (trong một nhiệm kỳ, trung bình mỗi năm kết nạp 2.500 đảng viên). 

Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, những năm qua, các cấp ủy đảng không chỉ chú trọng phát triển về số lượng đảng viên mà chất lượng đảng viên cũng được nâng lên. Đa số đảng viên được đào tạo bài bản về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị ngày càng được nâng cao. Hầu hết đảng viên đã xây dựng được bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh và phát huy được vai trò nêu gương đảng viên đi trước, dẫn đầu. Nhiều đảng viên trẻ, có năng lực trình độ, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng những cách làm hay, sáng tạo, tạo giá trị làm lợi cho cơ quan, đơn vị, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ cao từ cấp cơ sở cho đến tỉnh, huyện.

Đảng bộ xã Đông Thành huyện Thanh Ba hiện có 370 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ, trong đó có 17 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ Trạm y tế. Xác định công tác đảng viên góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, những năm qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên và nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên nên hầu hết các đảng viên đều phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong góp phần cùng chi bộ, Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Đồng chí Vi Ngọc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Mỗi năm đảng ủy kết nạp 10 đảng viên. Các đảng viên mới đều được chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể và thể hiện được trách nhiệm của mình đối với công việc được giao. Nhiều đảng viên mới đã phát huy được vai trò của người đảng viên, đầu tầu gương mẫu trong một số lĩnh vực như dồn điền đổi thửa, đưa giống lúa J02 vào trồng ở khu vực cánh đồng mẫu lớn, vận động hiến đất làm đường… được đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Nhiều đảng viên trẻ có lý tưởng, có sức sáng tạo, dám nghĩ dám làm nên được đảng viên và nhân dân trong khu tín nhiệm bầu làm Trưởng khu, Phó Bí thư chi bộ.

Theo báo cáo kết quả kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018, toàn tỉnh có 12/18 đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 66,7%, trong đó có 4 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ và không có đảng bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn tỉnh có 92.002 đảng viên được đánh giá, phân loại chất lượng, trong đó có 12.867 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 14%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 78,8%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ  đạt 7,7% và 406 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 0,5%.


buoi-1-1554246289
Các đảng viên trẻ Chi bộ Vinh Quang, Đảng bộ xã Minh Đài (Tân Sơn) hướng dẫn học sinh tham gia đọc sách, tìm hiểu truyền thống tại nhà văn hóa khu.

Gốc có vững, cây mới bền

Trong lần trò chuyện với đảng viên Nguyễn Văn Khải, chi bộ khu Lóng, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn về công tác kết nạp đảng viên ở khu dân cư nông thôn, ông ví von: Tổ chức đảng như một cái cây, gốc có vững thì cây mới bền. Rồi ông giải thích: Mọi cán bộ của Đảng đều trưởng thành từ đảng viên nên việc xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng làm cho đội ngũ cán bộ của Đảng vững mạnh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Đảng. Ở đâu đội ngũ lãnh đạo, đảng viên đoàn kết, năng động, ở đó không chỉ chất lượng đảng viên mà đời sống 

kinh tế - xã hội của người dân cũng có chuyển biến. Ngay như khu ông đang sinh sống, đời sống người dân còn gặp khó khăn. Tuy số lượng ít, chưa có chi ủy song các đảng viên luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm. Để có đất xây dựng nhà văn hóa mới khang trang, rộng rãi, 3/5 đảng viên trong chi bộ đã đổi đất của gia đình cho các hộ dân trong khu để lấy khu đất bằng phẳng xây nhà văn hóa khu. Việc làm của các đảng viên chi bộ Lóng đã tạo được sự lan tỏa, làm tăng niềm tin của dân đối với tổ chức đảng.

Tuy nhiên, hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một bộ phận đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, ngại khó, ngại khổ, sống thực dụng, không chấp hành Điều lệ, các quy định của Đảng, không thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng, thậm chí xin ra khỏi Đảng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức chiến đấu của tổ chức Đảng. 

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2013 đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 217 đảng viên bị khai trừ. Chỉ tính riêng năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 455 đảng viên, tăng 10,9% so với năm 2017, trong đó cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 371 đảng viên, tăng 37 đảng viên so với năm 2017, trong đó khai trừ 10 trường hợp... Những con số này đã phần nào làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Cây muốn vững ắt gốc phải bền, muốn tổ chức đảng vững mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “Đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển”. 

Để nâng cao chất lượng đảng viên, thiết nghĩ các cấp ủy đảng cần phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đồng thời không chạy theo số lượng trong công tác phát triển đảng viên, “thà đảng viên ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói. Ngoài ra, các cấp ủy khơi dậy, phát huy tinh thần “đảng viên đứng mũi chịu sào” để nhân dân noi gương đảng viên tốt. Theo đồng chí Phạm Tiến Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Ba, một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên là phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang