Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Để phong trào đứng vững trong lòng dân

Thứ hai, 06/05/2019, 07:15:40
Print + | - Font Size: A
Để phong trào đứng vững trong lòng dân

Để phong trào đứng vững trong lòng dân

A Font Size: - | +

img3621-1557101838
Đại diện Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ ký giao ước phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

PTĐT - Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đối với lực lượng công an nhân dân, công tác dân vận luôn được xem là nhiệm vụ then chốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì vậy những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã xây dựng, ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong phối hợp thực hiện công tác dân vận; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn dân. 

Hiệu quả thiết thực

Thực hiện chương trình phối hợp làm công tác dân vận, Ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Khê và Công an huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy xây dựng, ban hành chương trình phối hợp và triển khai thực hiện đến 100% khối dân vận, lực lượng công an các xã, thị trấn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, huyện đã phối hợp duy trì hoạt động thường xuyên của trên 300 ban ANTT, gần 2.000 tổ liên gia tự quản, cụm liên kết về ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh; phát huy hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT như mô hình: Chốt đảm bảo ANTT, tiếng kẻng, mõ an ninh, bóng đèn an ninh tự quản… Các xã tự thành lập các mô hình Ban ANTT họ giáo, mô hình “3 không, 1 có”.

Xã Sơn Nga là điểm thực hiện tốt mô hình “Chốt đảm bảo ANTT”, từ khi thực hiện, đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện sự gắn kết giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân trong công tác bảo vệ ANTT tại địa phương. Ông Nguyễn Công Thương - Trưởng Công an xã cho biết: Trước đây khi chưa có chốt đảm bảo ANTT, tình trạng mất trộm vật nuôi diễn ra thường xuyên. Từ khi thực hiện mô hình, tình trạng trộm cắp không xảy ra, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, người dân nơi đây yên tâm lao động, sản xuất, sinh hoạt. 
Trung tá Lê Văn Bàng - Phó Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện cho biết: Việc thực hiện chương trình phối hợp làm công tác dân vận giữa Công an huyện và Ban Dân vận Huyện ủy đã có hiệu quả thiết thực đối với công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn. Chương trình, nội dung, phương pháp công tác dân vận có nhiều đổi mới, sinh động, đa dạng và hiệu quả hơn. Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, điển hình mới, góp phần củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Ở huyện Thanh Sơn, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, Công an huyện đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sát với đặc điểm, tình hình của địa bàn, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức luyện tập 2 phương án, 3 kế hoạch trong thế trận an ninh nhân dân, hướng dẫn 97/285 khu dân cư tổ chức luyện tập phương án “Vây bắt tội phạm” và “Phòng cháy chữa cháy” trong thế trận an ninh nhân dân; bổ sung, hoàn chỉnh quy ước ANTT của 285 khu dân cư để thực hiện nhằm phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình như mô hình “Hòm thư tố giác” phối hợp với chi đoàn thanh niên cơ sở, “Tiếng kẻng an ninh” tại địa bàn xã Thục Luyện, “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” tại các xã, thị trấn.


img8219-1-1557101850
Mô hình “Chốt đảm bảo ANTT” ở xã Sơn Nga góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào

Qua 3 năm thực hiện Chương trình số 03 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung phối hợp thực hiện công tác dân vận gắn với chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Trong đó thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” với tiêu chí phấn đấu “Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an đều trở thành cán bộ dân vận khéo” được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh... 

Thời gian qua, đã có 123 tập thể, 95 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực ANTT. Các mô hình tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như: Dân vận khéo trong vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, xử lý vi phạm giao thông, văn hoá ứng xử của lực lượng công an; dân vận khéo trong tạm giữ, tạm giam… 

Chương trình phối hợp đã nâng cao nhận thức, xây dựng tác phong dân vận cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, hoạt động xã hội từ thiện của lực lượng công an nhân dân. Điển hình là cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng minh nhân dân tại Công an tỉnh thời gian hoàn thành từ 3 - 5 ngày; cấp giấy phép khắc dấu 1 ngày; đăng ký xe mô tô từ 3 ngày xuống 1 ngày; giảm thời gian duyệt và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho công dân từ 3 ngày xuống còn 2 ngày làm việc... 

Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo củng cố kiện toàn đội ngũ nòng cốt ở cơ sở, duy trì hoạt động của 2.887 ban ANTT, 16.628 tổ liên gia tự quản về ANTT, 29 dòng họ tự quản về ANTT, 47 cụm liên kết bảo vệ ANTT xoá sơ hở vùng giáp ranh. Thành viên của các tổ tự quản và lực lượng công an phối hợp tổ chức hàng nghìn lượt buổi tuần tra ở những địa bàn phức tạp về ANTT; vận động nhân dân phát hiện, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm; đẩy mạnh các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT ở cơ sở; quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng công an giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở. 

Bà Dương Thị Thu Vân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Thông qua công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh đã cho thấy hiệu quả tích cực từ nhiều mặt, nổi bật là phong trào “Dân vận khéo” đã tạo sức lan tỏa, được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ áp dụng hiệu quả; nhận thức về mục đích và tầm quan trọng, ý thức trách nhiệm trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã gắn bó chặt chẽ hơn với lực lượng công an trong vận động nhân dân tham gia các phong trào giữ gìn ANTT. Thời gian tới, 2 cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”...

Hoàng Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang