Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Sơn Hùng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ năm, 09/05/2019, 16:31:39
Print + | - Font Size: A

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường liên thôn, liên xã đã được bê tông hóa, tạo thuận tiện việc đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PTĐT - Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn có tổng diện tích tự nhiên 1.854,47ha với 1.297 hộ và 5.166 khẩu sinh sống tại 10 khu dân cư. Hiện nay, Đảng bộ xã có 218 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ xã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Hàng năm, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Sơn Hùng đã quan tâm chỉ đạo trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức; coi trọng việc nâng cao nhận thức đầy đủ về những quan điểm lớn của Đảng, từ đó ban hành các Nghị quyết phù hợp để xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Việc xây dựng Nghị quyết luôn thực hiện đúng quy trình, bám sát thực tiễn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, công khai từ việc xây dựng dự thảo đến lấy ý kiến trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đảng ủy luôn sâu sát trong chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai các nghị quyết của cấp trên một cách kịp thời, vì thế, các Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ triển khai hiệu quả là thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua công tác tổ chức cán bộ; tập trung chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy và chi bộ, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và chi bộ. Đặc biệt, Đảng bộ luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp vị trí công tác của cán bộ, đảng viên đúng người, đúng việc, mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng, có lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Đảng bộ thường xuyên rà soát và bổ sung quy hoạch theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, nghiêm túc thực hiện các bước theo quy trình, tiến hành xây dựng đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết 22 NQ/TU của Tỉnh ủy; chủ động đào tạo đội ngũ cán bộ dự nguồn, cán bộ kế cận đảm bảo cho công tác lãnh đạo toàn diện trước mắt và những năm tiếp theo của Đảng bộ. Công tác phát triển đảng viên luôn được coi trọng. Năm 2018, Đảng ủy đã giới thiệu 13 quần chúng đi học lớp tìm hiểu lịch sử Đảng, kết nạp được 6 đảng viên mới. 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ và các chi bộ quan tâm, trong đó tập trung kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các điều quy định đảng viên không được làm đi đôi với làm tốt công tác dân vận của Đảng. Thông qua các hoạt động đã góp phần nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao ý thức tự giác phát huy quyền làm chủ tham gia vào công việc của Nhà nước, củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền.

Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh đã tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tính đến hết năm 2018, tổng thu ngân sách đạt trên 6,5 tỷ đồng; giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 30,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 2%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tham gia hàng ngàn ngày công củng cố, sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ phát triển sản xuất như: Tu bổ kênh mương, nâng cấp đường điện, sân khấu, sân bóng đá, bóng chuyền, các công trình phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao ở các khu dân cư. Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, năm 2018, 100% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 2 chi bộ đạt xuất sắc, Đảng bộ xã Sơn Hùng nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. 

Thanh Nga

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang