Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng khơi nguồn, “tam nông” đổi mới

Thứ hai, 03/06/2019, 08:14:39
Print + | - Font Size: A
Đảng khơi nguồn, “tam nông” đổi mới

Đảng khơi nguồn, “tam nông” đổi mới

A Font Size: - | +

Kỳ I: Nghị quyết làm thay đổi diện mạo “tam nông”

img9770-1559524579
Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.

PTĐT - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ quan trọng giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã cụ thể hóa đường lối của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để lãnh đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và đã đạt được những kết quả nổi bật.

Đảng lãnh đạo sát với thực tế

Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi, có gần 1,4 triệu dân, trong đó hơn 80% dân số sống ở vùng nông thôn. Tỉnh có gần 300 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Tuy nhiên diện tích đất nông nghiệp còn manh mún. Số hộ có quy mô sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản dưới 0,2ha chiếm gần 50%. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn còn hạn chế chưa khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2016-2020 đã chỉ rõ: Phú Thọ cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học và công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích gắn với xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tập trung chỉ đạo dồn đổi, tích tụ ruộng đất, để phát triển sản phẩm hàng hóa, tăng cường liên kết gắn với chế biến sâu và giải quyết thị trường đầu ra cho nông sản. Chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ xây dựng nông thôn mới; hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết 08- NQ/TU ngày 15/4/2016 về công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp trên địa bàn đến năm 2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/4/2016 về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2020... đồng thời ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

Quá trình thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp Đảng ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã được phát huy; phương án triển khai được xây dựng cụ thể, phù hợp với thực tế, đảm bảm quy trình và nguyên tắc dân chủ, công khai, tự nguyện, cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ cơ sở và người dân; công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nội dung các Nghị quyết của Đảng được chú trọng.

HĐND tỉnh cũng đã ban hành các Nghị quyết hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, dịch vụ nông thôn mới; quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp; quy định về cơ chế hỗ trợ nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020... UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản triển khai các chương trình cụ thể như: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và ban hành các kế hoạch chuyên đề giai đoạn 2016-2020 theo từng lĩnh vực như: Phát triển kinh tế tập thể, phát triển trang trại làng nghề, nuôi cá lồng trên sông, phát triển chè, bưởi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Có cơ chế chính sách phù hợp Nghị quyết đã được triển khai xuống cơ sở nhanh chóng đi vào cuộc sống được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Cẩm Khê là một trong những huyện có nhiều cách làm hay trong việc thực hiện lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Trên cơ sở khai thác thế mạnh về vị trí địa lý, tiềm năng về đất đai, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII xác định cần tập trung thực hiện 2 khâu đột phá về “Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng hàng hóa; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Đồng chí Hà Đức Huynh- Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê chia sẻ: “Theo quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch, lộ trình bước đi phù hợp. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ ngành nông nghiệp phải đổi mới tư duy, nhận thức, xác định rõ vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện; phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tế của các cấp ủy Đảng đã tạo điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao, cải thiện đời sống của người dân, bộ mặt nông thôn trong tỉnh có nhiều khởi sắc.


img0177-1559524590
Diện mạo xã nông thôn mới Minh Đài, huyện Tân Sơn.

Sức sống mới ở những làng quê

Đến xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy vào đúng mùa gặt, chúng tôi được chứng kiến những cánh đồng thẳng cánh cò bay với những chiếc máy gặt đang khẩn trương thu hoạch lúa cho nông dân. Xe ô tô có thể ra tận bờ ruộng để chở lúa về bởi giao thông nội đồng đã được đầu tư thuận lợi. Phó Chủ tịch UBND xã Trương Mạnh Hùng phấn khởi nói với chúng tôi: “Đó là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng tình, hưởng ứng của người dân trong việc dồn đổi ruộng đất và xây dựng nông thôn mới. Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới xã mới đạt 5/19 tiêu chí. Là xã người dân sống chủ yếu nhờ nông nghiệp nhưng những năm trước ruộng đất manh mún, sản xuất rất khó khăn. Sau dồn đổi ruộng đất đã thuận lợi trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất hàng hóa, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016”.

Huyện Cẩm Khê đã ban hành và tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết chuyên đề về dồn đổi tích tụ ruộng đất. Từ đó thúc đẩy việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh và gắn với điều kiện sinh thái hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình sản xuất sạch và an toàn; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều dự án lớn về chăn nuôi thủy sản đã được triển khai trên địa bàn huyện như: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống thủỵ sản ở Tuy Lộc; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung đồng Láng Chương; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thủy sản 3 xã Sơn Tình, Phú Khê, Tạ Xá...; Dự án nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao và dự án chăn nuôi gà của Tập đoàn Hòa Phát...

Không chỉ vùng đồng bằng, nhiều xã miền núi, vùng cao đã thay da đổi thịt, về xã Minh Đài, huyện Tân Sơn chúng tôi được đi trên những con đường bê tông thẳng tap dẫn vào từng khu dân cư. Hai bên đường nhiều nhà xây kiên cố mọc lên đã thể hiện rõ sự đổi thay của một xã vừa đón nhận chuẩn nông thôn mới. Ông Phạm Minh Trí, Trưởng khu dân cư Minh Tâm chia sẻ: “So với dăm, ba năm trước, bây giờ đời sống người dân chúng tôi đã khấm khá hơn nhiều. Những con đường đất lầy lội ngày nào đang dần được thay thế bằng những tuyến đường bê tông vào tận từng nhà. Đáng mừng hơn là tốc độ giảm nghèo của khu từ hơn 26% hộ nghèo giờ chỉ còn 11%”.

Những năm qua phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong 247 xã triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Lâm Thao đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, hiện nay tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí của huyện nông thôn mới. Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Thủy đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 113 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới.

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng nhanh, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trước 3 năm, tạo không khí thi đua mạnh mẽ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp mới cả về chiều rộng và chiều sâu; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Nhóm PV Phòng Chuyên đề

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang