Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng khơi nguồn, “tam nông” đổi mới

Kỳ II: Thành công nhờ đổi mới tư duy

Thứ ba, 04/06/2019, 07:47:59
Print + | - Font Size: A
Kỳ II: Thành công nhờ đổi mới tư duy

Kỳ II: Thành công nhờ đổi mới tư duy

A Font Size: - | +

img1370-1-1559688532Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của HTX Ecofarm xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì tạo dựng được sự liên kết giữa các khâu sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

>>> Kỳ I: Nghị quyết làm thay đổi diện mạo “tam nông”

PTĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác chỉ đạo phát triển sản xuất của các địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên cơ sở các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy tối đa lợi thế, thế mạnh nông nghiệp của mình. Từ tư duy đổi mới của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, chính quyền địa phương và người dân cũng đã đổi mới về nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM.

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại

Giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ các huyện, thành, thị đã tập trung lãnh đạo lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với phương thức không đầu tư dàn trải mà chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất tập trung các cây con chủ lực theo hướng chuyển từ lượng sang chất; ứng dụng công nghệ cao gắn với đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại.

Từng địa phương đã cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM phù hợp với tình hình thực tế. Bước đầu đã hình thành vùng sản xuất tập trung, các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao. Trên lĩnh vực trồng trọt nhiều địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế từng vùng, kết hợp mở rộng quy mô sản xuất một số cây trồng chủ lực, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Cây lúa chất lượng cao, cây chè, cây ăn quả và cây rau màu.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hạ Hòa khẳng định: “Việc triển khai một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các chương trình nông nghiệp trọng điểm theo Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 29 của HĐND huyện đã giúp cho nông nghiệp Hạ Hòa tiếp tục có sự khởi sắc, tạo đà phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn huyện”.

Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, đối với lĩnh vực trồng trọt, huyện Hạ Hòa đã đưa giống lúa chất lượng cao J02 vào gieo cấy được thị trường ưa chuộng, nhân dân tích cực mở rộng. Năm 2018, diện tích lúa J02 của huyện đạt 450ha. Thực hiện mô hình trông cam V2 tại xã Y Sơn đã thay đổi nhận thức tập quán của người dân từ sản xuất manh mún sang quy mô lớn sản xuất hàng hóa. Năm 2018 là năm thứ 2 mô hình cho sản phẩm, năng suất ước đạt 30 tấn/ha, thu 750-800 triệu đồng/ha, trừ chi phí lãi 450 triệu đồng/ha. Thanh long ruột đỏ cũng là cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của huyện, năng suất ước đạt 4 tấn/ha, thu 110 triệu đồng/ha, trừ chi phí lãi 80 triệu đồng. Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng trồng rau an toàn tại các xã: Văn Lang, Mai Tùng, Liên Phương, Minh Hạc... với diện tích gần 50ha đáp ứng yêu cầu của thị trường, tăng thu nhập cho người dân.

Các địa phương vùng chè cũng đã chú trọng cải tạo chất lượng thông qua trồng mới, trồng thay thế các giống chè cũ bằng các giống chè mới chất lượng cao hơn. Cơ cấu sản phẩm chế biến có sự thay đổi theo hướng tăng sản phẩm chè xanh. Hàng trăm vùng sản xuất chè xanh hình thành, trong đó đã có một số vùng sản xuất chè xanh chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu như: Võ Miếu - Thanh Sơn, Yên Kỳ-Hạ Hòa, Chùa Tà- Phù Ninh... Trên vùng đất bưởi Đoan Hùng đã đẩy mạnh phát triển cây bưởi gắn với phát triển kinh tế đồi rừng tại các vùng cao hạn, vùng đồi thấp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với trồng trọt các địa phương đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất hàng hóa, quy hoạch ngành chăn nuôi theo hướng phát triển trang trại chăn nuôi tập trung chuỗi giá trị, giảm tỷ lệ chăn nuôi quy mô hộ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Chú trọng phát triển đàn gia cầm, đàn lợn, nâng cao chất lượng đàn trâu, bò và phát triển một số đối tượng nuôi có lợi thế, sản phẩm đặc sản như: Dê, thỏ, gà nhiều cựa... Toàn tỉnh hiện có 245 cơ sở chăn nuôi theo quy mô trang trại, 4.300 cơ sở chăn nuôi quy mô gia trại; 28 doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực chăn nuôi (trong đó có các công ty, tập đoàn lớn như: Dabaco, CP, RTD, DTK...). Sản xuất thủy sản có sự chuyển biến tích cực, hình thành và phát triển 48 khu nuôi tập trung, 141 trang trại, 3 HTX tập trung trên địa bàn các huyện: Hạ Hòa, Lâm Thao, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Ba. Nuôi thâm canh cá lồng trên sông và hồ chứa phát triển mạnh mẽ, đến nay tổng số lồng lưới ước đạt trên 1.300 lồng và từng bước xây dựng được thương hiệu cá lồng sông Lô, sông Đà.


dsc7965-1559688545
Mô hình nuôi chim bồ câu của HTX chăn nuôi và sản xuất Quốc Anh, xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Đổi mới các hình thức sản xuất

Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Trung ương, Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai cụ thể hóa đối với từng ngành, từng địa phương. Chẳng hạn như từ Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện đã ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020. Đến nay, đã có 8 huyện thực hiện dồn đổi với diện tích dồn đổi khoảng 3 nghìn ha. Một số địa phương đã tích cực triển khai thực hiện dồn đổi ruộng đất gắn với việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn trồng lúa chất lượng cao như: Xã Lương Lỗ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba; xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao; xã Hương Nộn, huyện Tam Nông; xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy; xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê...

Với các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào khu vực nông thôn đã thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại, đóng vai trò làm đầu tàu trong việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế hộ, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững. Bức tranh khu vực kinh tế tập thể nòng cốt là HTX đã có nhiều nét mới. Toàn tỉnh hiện có 281 HTX nông nghiệp đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Kinh tế trang trại phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, dần chuyển từ sản xuất nhỏ sang sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường tiêu thụ. Tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp nông thôn. Các hình thức tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bước đầu hình thành như: HTX Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao liên kết sản xuất giống lúa J02, HTX nông nghiệp Kinh Kệ, Lâm Thao liên kết sản xuất giống ngô... Trên địa bàn tỉnh có 47 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp như: RTD, CP, JAPFA...

Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn những năm qua rất đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thời kỳ hội nhập, sản xuất hàng hóa. Những cánh đồng mẫu lớn được hình thành, chăn nuôi tập trung quy mô lớn, trang trại phát triển. Các HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyến mới về chất. Tư duy từ cán bộ đến người dân đã có bước chuyển đáng kể góp phần làm nên những thành công đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Nhóm PV Phòng Chuyên đề

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang