Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

Thứ hai, 01/07/2019, 18:41:08
Print + | - Font Size: A
Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

A Font Size: - | +

img0981-1-1561981377

PTĐT - Ngày 1-7, đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng Công Thủy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khỏe- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

​6 tháng đầu năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận Số 05-KL/BTCTW, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, tích cực triển khai, thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả. Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã chủ động công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm Ngành tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời.

​Đối với tỉnh Phú Thọ, 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Ban tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, chủ động tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác đánh giá tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, khách quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính…Cùng với đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh từng bước đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Cấp tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Trường Chính trị tỉnh, giảm tổng số 4 đầu mối; cấp huyện thực hiện bố trí Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị tại 13/13 huyện, thành, thị; sáp nhập 12 trường học để thành lập 6 trường. Ban tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết Số 72 về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2019-2021, sau sắp xếp giảm 52 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu các tỉnh, thành phố đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng thời chỉ ra những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2019. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2019 là giai đoạn quan trọng của công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng Ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng…

Thanh Nga

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang