Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

“Dân vận khéo” vì lợi ích nhân dân - tăng cường sức mạnh cho Đảng

Thứ sáu, 06/09/2019, 14:51:44
Print + | - Font Size: A
“Dân vận khéo” vì lợi ích nhân dân - tăng cường sức mạnh cho Đảng

“Dân vận khéo” vì lợi ích nhân dân - tăng cường sức mạnh cho Đảng

A Font Size: - | +

Kỳ 1: Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

1234-1567756388
Nhờ làm tốt công tác dân vận, tích cực vận động, kêu gọi sự chung tay, góp sức cảu các tổ chức, cá nhân đã tạo thêm nguồn lực, trao trặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cẩm Khê.
 

PTĐT - Dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, nhằm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Để công tác dân vận thực sự vì lợi ích nhân dân, tăng sức mạnh cho Đảng, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, trở thành cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày một phát triển.

Nêu cao tư tưởng lấy dân làm gốc

Dân tộc Việt Nam luôn coi trọng vai trò của quần chúng nhân dân, điều đó luôn được thể hiện rõ nét trong các tư tưởng "dĩ nông vi bản", "dĩ dân vi bản"; "dân như nước; chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân; thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như nước"... Kế thừa và phát triển tư tưởng truyền thống ấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quán triệt sâu sắc bài học "lấy dân làm gốc" và nêu cao tư tưởng sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân và vì dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là biểu hiện tập trung của tư tưởng “lấy dân làm gốc”, là yếu tố bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trên Báo Sự Thật, số ra ngày 15/10/1949, Bác từng viết: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 

Kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua cho thấy, ở đâu mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân được củng cố và tăng cường, cán bộ, đảng viên gắn bó mật thiết, gần gũi với nhân dân, vì lợi ích của người dân thì mọi việc sẽ thành công. Ngược lại, nếu Đảng và cán bộ, đảng viên quan liêu, xa rời quần chúng sẽ nhất định thất bại. Là người từng có nhiều năm công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Trần Thị Na – nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giờ là Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh khẳng đinh quan điểm: “Khi làm dân vận, chúng ta đừng nghĩ mình là cán bộ mà phải đặt địa vị mình cũng là dân, đứng ở vị trí của người dân bình thường để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư và chia sẻ khó khăn với họ. Dân vận phải bằng cả tấm lòng, chân tình, không hô khẩu hiệu mà bằng việc làm cụ thể, kiên trì. Có như vậy, dân vận mới thực sự vì lợi ích nhân dân và mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân mới ngày càng khăng khít”. 

Dưới góc độ vĩ mô, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.  Nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 39-Ctr/TU ngày 13/8/2013 về thực hiện Nghị quyết số 25. Cùng với đó, Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu quán triệt, triển khai các văn bản mới, sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy về công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; duy trì và nâng cao chất lượng đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn. Từ quan điểm “lấy dân làm gốc”, các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.


untitled-1-1567756412
Đẩy mạnh công tác dân vận khéo kết hợp với tuyên truyền, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ ở khu Liên Thành 2, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn.

 “Dân vận khéo” phải gần dân, sát dân, vì lợi ích của nhân dân 

Thực tế những năm qua cho thấy, tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân và công tác dân vận đã trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của Đảng, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nội dung và phương thức công tác dân vận ngày càng được đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cấp ủy Đảng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Với đặc thù đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên công tác dân vận ở khu Đống Cả, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn gặp không ít khó khăn. Bí thư Chi bộ khu Phùng Xuân Gắn chia sẻ: Trong công tác dân vận, tôi nghĩ, muốn biến khó thành dễ, bản thân mình phải gương mẫu trong mọi việc, gần gũi để hiểu được tâm tư, nguyện vọng, phong tục tập quán và tâm lý của bà con. Tôi luôn dành nhiều thời gian cho việc làng bản, tìm hiểu những điều bà con quan tâm, từ đó đưa ra định hướng giải quyết, đáp ứng sự mong đợi mới của bà con, đồng thời nêu lên những giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, tôi cũng lựa chọn một số vấn đề sát thực với nhu cầu, mong muốn của người dân trong khu để lồng ghép tuyên truyền, thuyết phục. Có như vậy, bà con mới tin tưởng và làm theo”. Từ việc vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, đến nay, khu Đống Cả có 40 gia trại, trang trại cho thu nhập từ 100-150 triệu đồng/năm. Nhiều năm, khu không có tệ nạn xã hội, trở thành điểm sáng trong mọi phong trào thi đua ở địa phương. 

Khác với xã Xuân Đài, xã công giáo toàn tòng Tạ Xá, huyện Cẩm Khê gặp phải một số khó khăn trong vấn đề giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình… Ông Nguyễn Văn Phiến - Chủ tịch UBND xã cho biết: Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chúng tôi xác định nhiệm vụ hàng đầu của công tác dân vận là củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, quan tâm chăm lo đến đời sống và lợi ích của nhân dân. Vì đặc điểm của địa phương đồng bào chủ yếu theo Công giáo nên nếu chỉ gần dân, sát dân thôi thì chưa đủ mà còn phải khéo léo phối hợp với các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo thì mới từng bước tháo gỡ được khó khăn.

Việc nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong xác định mục tiêu, đối tượng cụ thể để vận động, thuyết phục là yếu tố then chốt, làm nên thành công của những mô hình “Dân vận khéo”. Thời gian qua, huyện Thanh Thủy đã dồn sức cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vì thế, vai trò của công tác dân vận càng được đề cao. Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Thủy cho biết: “Để về đích nông thôn mới cần sự vào cuộc của tất cả ban, ngành, đoàn thể và người dân trong huyện. Do đó, chúng tôi xác định đẩy mạnh công tác dân vận, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, thuyết phục từ những việc nhỏ để đạt mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và huyện phấn đấu trở thành 1 trong 3 vùng trọng điểm du lịch của tỉnh”. 

Công tác dân vận hiện nay rất cần sự sâu sát, gần gũi, bàn bạc, lắng nghe ý kiến của nhân dân. "Dân vận khéo" là phải sát dân, phù hợp với đặc điểm, lợi ích của từng người dân. Mặc dù tiềm năng, nguồn lực trong dân rất lớn nhưng muốn phát huy sức dân thì phải có chủ trương, chính sách đúng đắn cùng sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, từ đó có sức ảnh hưởng, tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Nhóm PV Chính trị - Xã hội

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang