Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ huyện Thanh Thủy chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Thứ ba, 22/10/2019, 08:20:11
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ huyện Thanh Thủy chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ huyện Thanh Thủy chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

A Font Size: - | +

img4581-1571707320
Lãnh đạo Đảng bộ xã Trung Thịnh hướng dẫn cán bộ UBKT cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ đảng viên.

PTĐT - Nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thanh Thủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở.

Đồng chí Vũ Minh Quốc- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy cho biết: Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã được BTV Huyện ủy và các cấp ủy triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo UBKT cấp mình tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT theo quy định Điều lệ Đảng, đồng thời chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

Theo đó, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo UBKT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo tổ chức 4 cuộc kiểm tra đối với 15 tổ chức Đảng; Đảng ủy cơ sở thực hiện 2 cuộc kiểm tra đối với 8 chi bộ trực thuộc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Trong công tác giám sát, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt cuộc giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với một số đồng chí diện BTV Huyện ủy quản lý. Ban hành quyết định, kế hoạch và đang triển khai thực hiện cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu chấp thuận, phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công, dự án sử dụng đất; thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số Đảng bộ xã. Đảng ủy cơ sở thực hiện 2 cuộc giám sát đối với 5 đảng viên. 

Qua kiểm tra, giám sát,  cấp ủy các cấp đã giúp cho tổ chức Đảng và đảng viên nhận rõ những ưu điểm, hạn chế để tiếp tục phát huy hoặc chủ động điều chỉnh, khắc phục tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với địa phương, đơn vị. Đồng chí Trần Đình Vững- Bí thư Đảng ủy xã Trung Thịnh cho biết: “Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy tại Đảng bộ xã không có tổ chức nào phải thi hành kỷ luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, không có đảng viên vi phạm pháp luật bị khai trừ ra khỏi Đảng, không có chi bộ phải xem xét kỷ luật. Hoạt động, kiểm tra giám sát đã phát huy tác dụng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần ổn định chính trị xã hội, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, cấp ủy các cấp nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, tổ chức Đảng để xem xét tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 9 tháng đầu năm 2019, UBKT Huyện ủy đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra đối với cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm và đã có hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo quy định. Trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, UBKT Huyện ủy đã thực hiện hiệu quả cuộc giám sát giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm theo Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và kê khai tài sản thu nhập cá nhân đối với một số đồng chí diện BTV Huyện ủy quản lý... UBKT Đảng ủy cơ sở đã thực hiện 2 cuộc giám sát đối với 2 chi bộ và 2 đảng viên. Từ công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở xử lý kỷ luật 21 đồng chí đảng viên có hành vi vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; đánh bạc... UBKT Huyện ủy đã đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 đồng chí do vi phạm pháp luật. Từ công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp đã kịp thời uốn nắn những sai lệch, đồng thời giúp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang