Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Động lực góp phần thay đổi diện mạo ở Tân Sơn

Thứ năm, 31/10/2019, 07:52:11
Print + | - Font Size: A
Động lực góp phần thay đổi diện mạo ở Tân Sơn

Động lực góp phần thay đổi diện mạo ở Tân Sơn

A Font Size: - | +

img4851-1572483239
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Sơn hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn nhanh chóng, thuận tiện.

PTĐT - Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tân Sơn luôn quan tâm, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, từ đó củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn và an sinh xã hội.

Để thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở. Trong đó, chú trọng gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận... Từ đó, cấp ủy, chính quyền chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tại mỗi cuộc họp chi bộ, giao ban tháng của chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Sơn đều đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và triển khai các nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Đồng chí Tăng Tiến Sỹ-Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch cho biết: Trong mỗi cuộc họp, chúng tôi đều thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu cán bộ thuộc 2 tổ nghiệp vụ chú trọng đến hoạt động giao dịch tại xã, đặc biệt quan tâm đến bảng biểu, nội quy, công khai quy trình và nội dung giao dịch; bám sát các tiêu chí đánh giá chấm điểm hàng tháng; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng; tổ chức kiểm tra nội bộ theo đúng kế hoạch đề ra; vào các loại sổ sách theo dõi tài sản-ấn chỉ... đầy đủ theo quy định. Đây là một trong những việc thể hiện rõ nét tính dân chủ trong đơn vị, tạo thêm động lực và khơi dậy tiềm năng để cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác “một cửa”, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính và lịch tiếp công dân. Bên cạnh đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã bám sát quy chế trong việc đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành quy chế. Ngoài ra, các xã thực hiện nghiêm việc công khai các quy hoạch, kế hoạch, các khoản đầu tư, đóng góp của cộng đồng dân cư trong xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng nông thôn mới; công khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân từ huyện đến cơ sở được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả... 

Những kết quả trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở góp phần xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Tân Sơn vững mạnh, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần thay đổi diện mạo ở địa phương, an ninh chính trị ổn định, dân chủ được đảm bảo, trật tự kỷ cương, văn minh làng xã, thôn xóm, cơ quan, đơn vị có nhiều tiến bộ. Các phong trào quần chúng được quan tâm và hoạt động có chiều sâu, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang