Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ năm, 10/10/2019, 07:15:10
Print + | - Font Size: A
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

A Font Size: - | +

img4256-1570666615
Thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế, người dân Hạ Hòa đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Người dân khu 1, xã Văn Lang chăm sóc cây bí xanh. 

PTĐT - Có 7.356 đảng viên sinh hoạt ở 54 chi, Đảng bộ cơ sở và 465 chi bộ trực thuộc, những năm qua, Huyện ủy Hạ Hòa đã lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo động lực để nhân dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu, tích cực xây dựng nông thôn mới.

Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Huyện ủy Hạ Hòa đặc biệt chú trọng công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, trong đó lấy chi bộ là hạt nhân trong việc đưa thành công các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, các cấp ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết đến từng chi bộ, cụ thể hóa nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình hành động; vận động các tổ chức chính trị, đoàn thể và nhân dân tham gia thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Vì vậy, các chương trình trọng điểm phát triển về kinh tế của huyện từng bước vào cuộc sống, bồi đắp lòng tin của nhân dân với Đảng.

Trong phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản gắn với tái cơ cấu, mở rộng ngành nông nghiệp và phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức, các cấp ủy Đảng trực thuộc trên địa bàn huyện đã xuất hiện các mô hình, sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu và chứng chỉ VietGAP như bí xanh Văn Lang, dưa lê vàng Hàn Quốc, HACCP cho măng trúc tươi Y Sơn, VietGAP cho mật ong Gia Điền, chè xanh Yên Kỳ; các chương trình dự án như trồng măng tây, rau an toàn theo chuỗi giá trị, ngô sinh khối, trồng chuối tây xuất khẩu, thanh long ruột đỏ, nuôi bò BBB chất lượng cao… tiếp tục được đưa vào thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Chương trình XDNTM được triển khai đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, huyện có 5 xã và 39 khu dân cư đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 13,47 tiêu chí/xã.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện tiếp tục được duy trì phát triển; huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển sản xuất. Các ngành sản xuất có lợi thế như chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, gia công cơ khí, sản xuất đồ gia dụng ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; giải quyết việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương; hàng năm đóng góp 55% tổng thu ngân sách trên địa bàn; góp phần đưa tổng thu ngân sách hàng năm của huyện vượt dự toán.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đã có 12/26 chỉ tiêu đạt, vượt mục tiêu Đại hội đề ra, 12 chỉ tiêu đạt tiến độ và 2 chỉ tiêu không khả thi là độ che phủ rừng và số xã đạt chuẩn, cơ bản chuẩn nông thôn mới. Để đạt được kết quả đó, theo kinh nghiệm rút ra từ BCH Đảng bộ huyện Hạ Hòa, huyện luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sát hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; lựa chọn chính xác nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện…

Với lợi thế là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh, giao thông thuận lợi, thời gian tới, Huyện ủy Hạ Hòa lãnh đạo chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở, UBND huyện, các phòng ban, tổ chức đoàn thể và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung khai thác mọi tiềm năng về đất đai, tài nguyên, lao động và lợi thế về tự nhiên, vị trí địa lý đồng thời vận dụng các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy kinh tế trên địa bàn huyện phát triển đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang