Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Thứ hai, 07/10/2019, 07:02:18
Print + | - Font Size: A
Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

A Font Size: - | +

05-1570406482
Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, ngành nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất và gia công vải nhuộm xuất khẩu. Hiện Công ty tạo việc làm ổn định cho trên 1.400 lao động với mức lương bình quân 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.
Ảnh: Phương Thảo

PTĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu tổng quát trong cả nhiệm kỳ là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất - kinh doanh hiệu quả, bền vững”, với 19 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đến nay, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ Khối đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, đã có 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu nghị quyết đề ra, trong những năm qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy vai trò lãnh đạo, vai trò hạt nhân chính trị vận động các doanh nghiệp trong Khối quan tâm đầu tư phát triển sản xuất, đẩy mạnh cải tiến trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý, tinh giản bộ máy, tăng cường liên kết, hợp tác kinh doanh ngay từ chính các đơn vị trong nội Khối,… Nhờ vậy, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, trên 92% doanh nghiệp bảo toàn vốn, trên 85% doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh có lãi, không có doanh nghiệp nào trong Khối bị phá sản, nộp ngân sách Nhà nước hằng năm chiếm khoảng 30% nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, thu nhập bình quân người lao động đến nay đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng (tăng 21% so với đầu nhiệm kỳ).


tasa-1570406636

Cùng với phát triển sản xuất - kinh doanh, công tác quốc phòng - an ninh được coi trọng, bảo đảm thu hút đầu tư và giữ vững an ninh chính trị trong doanh nghiệp và trên địa bàn. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song công tác an sinh - xã hội được các doanh nghiệp trong Khối cộng đồng trách nhiệm, tích cực tham gia với các hoạt động nổi bật như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng “Mái ấm tình thương”, “Nhà nhân ái”; hỗ trợ gia đình công nhân khó khăn; hỗ trợ xây điểm trường, lớp học cho các xã khó khăn; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hiến máu tình nguyện,... Tổng kinh phí chi cho các hoạt động an sinh - xã hội của Khối trong thời gian qua đạt gần 30 tỷ đồng, vận động hiến tặng được trên 2.500 đơn vị máu.

Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện, chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; chủ động ký kết Quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trong công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 -2020 (kết quả sau hơn 4 năm, Đảng ủy Khối đã thành lập mới được 9 tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, vượt 80% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; kết nạp 1.039 đảng viên mới; Đoàn thanh niên Khối thành lập mới 8 tổ chức đoàn với 282 đoàn viên). Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ tiếp tục được chú trọng; nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến và đi vào nền nếp. Chủ trì ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trong tỉnh nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác dân vận có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được quan tâm, nhất là việc nắm bắt, dự báo tình hình để giải quyết những vụ việc ngay tại cơ sở. Nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.


kinh-te-bpt-1563404449-1570406629

Bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập Đảng bộ cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là: Tốc độ phát triển sản xuất - kinh doanh, lợi nhuận của các doanh nghiệp tuy có mức tăng trưởng cao, nhưng chưa thực sự ổn định, vững chắc, chưa xây dựng được nhiều sản phẩm có thương hiệu mạnh trên thị trường; vẫn còn một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chậm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở một số cơ sở có lúc còn hình thức, chưa kịp thời; quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số cấp ủy chưa tạo được bước đột phá; kết quả khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm chưa rõ nét; nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số tổ chức Đảng chưa có nhiều đổi mới; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có việc còn bị động, thiếu kịp thời; chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chưa đồng đều giữa các loại hình; hiệu quả công tác phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng...

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 chỉ còn chưa đầy một năm nữa sẽ kết thúc, đây là thời điểm toàn Đảng bộ phải tập trung cao độ, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra. Bên cạnh việc chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 khâu đột phá đã được Đại hội xác định là “đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và “tập trung tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh” theo hướng ổn định, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Trong đó tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng ngắn gọn, xúc tích, gắn với nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chú trọng phát triển sản xuất gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, coi đây là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp và cụ thể của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu để chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, đặc biệt quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đến nay chưa đạt. 

Coi trọng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người lao động tại cơ quan, doanh nghiệp trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; chăm lo tốt hơn nữa đời sống của cán bộ, đảng viên, công nhân; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân đóng góp trí tuệ và tâm huyết cùng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền doanh nghiệp vững mạnh; quan tâm lãnh, chỉ đạo và phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh, an sinh - xã hội và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nguyễn Thị Thủy
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang