Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hiệu quả công tác đảng ở trường Chính trị tỉnh

Thứ năm, 07/11/2019, 07:12:55
Print + | - Font Size: A
Hiệu quả công tác đảng ở trường Chính trị tỉnh

Hiệu quả công tác đảng ở trường Chính trị tỉnh

A Font Size: - | +

tsn-01-1573085673
Chi bộ khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh chọn làm điểm tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phong cách nêu gương của người đứng đầu để các chi bộ khác học tập.

PTĐT - Có 63 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ, những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã đổi mới nội dung sinh hoạt, có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng nên hàng năm, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt năm 2018, Đảng bộ nhà trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục. 

Để có được kết quả đó, những năm qua, Đảng ủy nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, từng bước nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đảng ủy thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên thông qua nhiều hình thức giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống của nhà trường, giúp cán bộ, đảng viên và nhân viên nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Là đơn vị có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở..., Đảng ủy nhà trường luôn xác định phải nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực tế cơ sở để bổ sung lý luận và thực tiễn cho phù hợp với công tác chuyên môn. Hàng năm nhà trường đều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hiện toàn Đảng bộ có 36 đảng viên có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 19 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 2 đảng viên có trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn có 1 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ; 5 cán bộ, giảng viên đang học Cao học; 18 giảng viên chính; 100% giảng viên có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; 10 đồng chí được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi và xuất sắc cấp toàn quốc; 100% giảng viên đạt khá, giỏi cấp trường; trong đó hơn 90% đạt loại giỏi. 

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII), Đảng bộ tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng rèn luyện tác phong, lề lối, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ đảng viên, chức trách nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường có lập trường chính trị vững vàng, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi xác định công tác xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Muốn Đảng bộ đạt TSVM trước tiên các chi bộ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để làm được điều đó, Đảng ủy nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc; duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, họp Ban Chấp hành Đảng bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ” và Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối về “Quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”. 

Trong sinh hoạt chi bộ, 5 chi bộ đều đổi mới nội dung sinh hoạt trong đó tập trung vào công tác tự phê bình và phê bình qua đó nâng cao được chất lượng đảng viên cũng như sức chiến đấu của cấp ủy. Các đảng viên đều nâng cao ý thức đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ. Việc sinh hoạt chuyên đề chuyên môn, chuyên đề Chỉ thị 05 được Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Năm 2018, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo chi bộ Phòng Tổ chức hành chính quản trị và Chi bộ Khoa Lý luận Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề làm điểm cho toàn Đảng bộ Khối học tập.

Nhờ chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, chất lượng đảng viên của Đảng bộ được nâng lên. Hằng năm, 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 7/7 khoa, phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó 3 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 1 đơn vị và tập thể trường, 7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Từ những kết quả đạt được, Đảng ủy nhà trường tiếp tục lãnh đạo thực hiện xây dựng nhà trường đạt toàn diện các tiêu chí của trường chính trị chuẩn theo các quy định của Trung ương nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở tất cả các loại hình lớp học. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn, chuẩn mực về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hành tốt dân chủ, tự phê bình và phê bình để xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang