Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Thứ sáu, 14/02/2020, 07:19:56
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

A Font Size: - | +

22-1581639704
Đảng ủy Sở Xây dựng tặng hoa chúc mừng BCH chi bộ 3 nhiệm kỳ mới.

PTĐT - Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đại hội cấp mình đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quy định số 205-QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, quy chế bầu cử trong Đảng, Kế hoạch số 106-KH/TU, Hướng dẫn số 16-HD/TU của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội, công tác chuẩn bị Đại hội và nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp sát với tình hình thực tiễn, xác định rõ mục đích, nội dung, công tác chuẩn bị và thời gian tiến hành Đại hội Đảng cấp Khối, cấp cơ sở. Hướng dẫn quy trình đại hội, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội; hướng dẫn xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, văn kiện, dự thảo nghị quyết trình đại hội và kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp với 5 đợt cao điểm.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, đến thời điểm này, Đảng ủy Khối đã triển khai xong các bước đầu tiên về Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIX; cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị để xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 1; tiến hành phân bổ cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối. Công tác nhân sự đang được Tiểu ban nhân sự rà soát, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, với phương châm kiên quyết không để lọt cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm, quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân…

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ mà trực tiếp là ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, 58/58 chi bộ, đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về đại hội; ban hành kế hoạch đại hội; thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, xây dựng quy chế hoạt động của tiểu ban, phân công nhiệm vụ các thành viên xây dựng dự thảo văn kiện, kế hoạch phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới. 35/35 đảng bộ đã chỉ đạo làm điểm đại hội chi bộ trực thuộc.

Tại Đảng bộ Sở Xây dựng, công tác chuẩn bị cho đại hội được chỉ đạo quyết liệt. Đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ điểm, 100% chi bộ trực thuộc còn lại, Đảng ủy đã duyệt văn kiện, đề án nhân sự, ấn định thời gian tổ chức đại hội từ ngày 17 - 21/02.  

Theo kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận tiến hành từ tháng 1 - 3; đại hội đảng bộ bộ phận tổ chức trong tháng 3; đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức từ tháng 4 - 6 và Đại hội Đảng bộ Khối tổ chức trong tháng 8/2020. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở, chắc chắn rằng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Quang Anh
TUV, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang