Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Học tập chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020

Thứ sáu, 14/02/2020, 10:34:23
Print + | - Font Size: A
Học tập chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020

Học tập chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020

A Font Size: - | +

img4211-1581651209

PTĐT - Ngày 14/2, Đảng bộ Báo Phú Thọ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, người lao động đã được quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng, a dua, nói một đằng làm một nẻo; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

img4214-1581651209Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Báo Phú Thọ quán triệt nội dung chuyên đề học tập năm 2020

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động Báo Phú Thọ nắm vững, hiểu rõ những nội dung chủ yếu của chuyên đề, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo đó cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trước hết là người đứng đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả và phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp; gắn nội dung học tập chuyên đề năm 2020 với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa và với các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đề ra, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi và tiền đề tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết tòan dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Hoàng Quý

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang