Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ

Thứ năm, 19/03/2020, 09:53:56
Print + | - Font Size: A
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ

A Font Size: - | +

img-7217-1584586532
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn nêu cao vai trò của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tận tình hướng dẫn người dân đến làm các thủ tục.

PTĐT - Là tổ chức cơ sở Đảng có chức năng trực tiếp tham mưu cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, đồng thời làm công tác hậu cần phục vụ, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện cho các hoạt động của UBND tỉnh, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh xác định rõ vị trí cũng như tầm quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy luôn coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)  và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Có 145 cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động, trong đó có 104 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ, cán bộ, đảng viên Văn phòng UBND tỉnh luôn nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã quán triệt chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, bám sát các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình công tác, cơ chế điều hành của Chính phủ, các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tham mưu giúp Chủ tịch, các  Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đồng thời chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng cập nhật kịp thời các văn bản mới của cấp trên để vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách và pháp luật vào tình hình thực tế ở địa phương. Ngoài ra, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu các giải pháp, mô hình hoạt động tối ưu nhất để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh trong quản lý và điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác của tỉnh với 41 nội dung; phối hợp với các ngành, các cấp trình UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua 58 nội dung của chương trình; bổ sung 20 nội dung báo cáo do yêu cầu thực tiễn so với chương trình công tác được ban hành đầu năm. Văn phòng còn tham mưu  đôn đốc các ngành các cấp chuẩn bị nội dung cho UBND tỉnh tổ chức 11 phiên họp thường kỳ; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh chủ trì trên 230 cuộc họp, làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, huyện, thành, thị, các doanh nghiệp; xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện trên 100 chuyến công tác làm việc với địa phương để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Tiếp nhận và xử lý trên 22.000 văn bản đến của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, địa phương; ban hành trên 12.000 văn bản các loại; tiếp nhận và giải quyết trên 1.800 thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. …

Là tổ chức cơ sở Đảng có nhiều đảng viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, trong chỉ đạo điều hành, các đồng chí đảng viên là lãnh đạo luôn thực hiện đúng quy chế làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân, giải quyết công việc đúng thẩm quyền. Các đồng chí đã tích cực làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề nghị bổ sung vốn đầu tư cho các công trình dự án; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời xử lý những vướng mắc cho các ngành, địa phương, đơn vị; điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách đúng quy định. Các đồng chí đảng viên là lãnh đạo UBND tỉnh còn thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ; chỉ đạo và tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh năm 2019; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội; thực hiện đúng quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, thông qua lịch tiếp xúc, đối thoại với công dân hàng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh đã giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc của công dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục đổi mới, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu và phục vụ nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phấn đấu xây dựng các chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong cơ quan đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang