Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu

Thứ ba, 26/05/2020, 07:08:01
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu

A Font Size: - | +

img5319-1590451788
Đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH thường xuyên thực hiện tốt các phong trào thi đua. 
- Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019.

PTĐT - Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, đội  ngũ cán bộ, đảng viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh. 

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ đã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 6 kế hoạch, 4 đề án, 1 chương trình và 4 quyết định mang tính định hướng chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Từ việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với đó, thông qua công tác rà soát người có công với cách mạng còn tồn đọng đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và giải quyết các chính sách xã hội kịp thời cũng góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. 

 Ở lĩnh vực đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm có thêm 15.700 người được tạo việc làm tăng thêm; đưa khoảng 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng lao động ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đến nay, tỷ lệ lao động trong khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 25,6%; thương mại - dịch vụ chiếm 23,2%. Nhằm thúc đẩy giải quyết việc làm, các địa phương quan tâm hơn công tác đào tạo nghề. Các chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng đều vượt chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ qua đào tạo và truyền nghề đến cuối năm 2020 ước đạt 70%, trong đó 28% có bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận. Thực hiện sáp nhập các đơn vị giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả từ 52 đơn vị (năm 2016) giảm còn 45 đơn vị (năm 2020). 

Trong lĩnh vực người có công, các chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Từ năm 2015 đến nay, Sở đã tiếp nhận, thẩm định và thực hiện chế độ đối với gần 50.000 hồ sơ người có công với cách mạng; rà soát, tổng hợp, hướng dẫn xác lập hồ sơ đối với các trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn tại. Thông qua việc triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hồ sơ người có công với cách mạng” đã tạo điều kiện thuận tiện trong việc chỉnh lý, sắp xếp, lưu trữ, tra cứu, quản lý và khai thác hồ sơ. 100% đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng chế độ chính sách theo quy định. 

Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Việc xác định chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều đã làm thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền và mỗi người dân. Nhiều mô hình giảm nghèo được triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết các hộ nghèo có nhu cầu đã được vay vốn tín dụng ưu đãi, phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2019 giảm còn 5,57%, bình quân giảm 1,5%/năm. Năm 2018, huyện Tân Sơn đã được Chính phủ xét duyệt đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo, về đích trước 2 năm so với mục tiêu. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống các tệ nạn xã hội cũng được BCH Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Nhiệm kỳ qua, đã tham mưu với UBND tỉnh công bố 209 thủ tục hành chính, cung cấp 81/114 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh ở mức độ 3. Mục tiêu đến hết năm 2020, đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lên mức độ 3 trong ứng dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 
 Không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Với 9 chi bộ, 144 đảng viên, Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, đảng viên và quần chúng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; liên tục 5 năm Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, đã có 28 đảng viên mới được kết nạp (vượt 40% chỉ tiêu). Trong nhiệm kỳ, đã cử 174 lượt cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng; tạo điều kiện cho một số đảng viên, công chức, viên chức được đào tạo sau đại học.

Những kết quả nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề, động lực để Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Hồng Nhung

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang