Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ thị trấn Thanh Sơn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Thứ hai, 25/05/2020, 07:34:40
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ thị trấn Thanh Sơn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Đảng bộ thị trấn Thanh Sơn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

A Font Size: - | +

thanhson-1590366986
Những năm qua, làng nghề mộc Phú Hà thị trấn Thanh Sơn góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

PTĐT - Với trên 1.000 đảng viên sinh hoạt tại 27 chi bộ trực thuộc, trong đó có 16 chi bộ khu dân cư, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống, từng bước xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đổi mới.

Đồng chí Vương Trung Thành- Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Sơn cho biết: Để tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trước hết Đảng ủy luôn xác định tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên; duy trì chế độ sinh hoạt Đảng theo định kỳ, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng...Do đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Kết quả đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020, hằng năm Đảng bộ luôn có từ 93- 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thị trấn đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực; khuyến khích nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, Đảng ủy, UBND thị trấn đã chỉ đạo, đề ra nhiều cơ chế khuyến khích các hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Đến nay, trên địa bàn có 205 hộ tham gia kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 64 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 6 hợp tác xã đang hoạt động. Thị trấn chú trọng phát triển các làng nghề thủ công như làng nghề mộc Phú Hà, các cơ sở sửa chữa, gia công cơ khí, chế biến nông, lâm sản, khai thác sản xuất vật liệu xây dựng... Cùng với đó, Đảng ủy luôn xác định lấy lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch để thúc đẩy nền kinh tế.

Đặc biệt, thị trấn đã phát huy thế mạnh của 2 chợ đầu mối là chợ Vàng và chợ thị trấn, dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để phát triển các ngành kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ... Qua đó, thu nhập của gần 1.000 hộ làm thương mại dịch vụ tăng ổn định. Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND, các chi bộ, khu dân cư đã tập trung chỉ đạo các hộ nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng các loại cây ngắn ngày, cây có giá trị kinh tế cao, tăng cường đầu tư thâm canh nên chất lượng và sản lượng nông nghiệp ngày càng tăng. Đảng bộ thị trấn chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển mô hình chăn nuôi gia súc theo hướng công nghiệp, vừa đạt năng suất chất lượng vừa đảm bảo vệ sinh môi trường; tập trung cải tạo giống mới chất lượng cao đạt 95% tổng đàn. Đối với sản xuất lâm nghiệp, Đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Hiện nay, diện tích đất rừng sản xuất là 198,59ha.

Từ lãnh đạo phát triển kinh tế hiệu quả, nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Giá trị tăng thêm ước đạt 789,8 tỷ đồng, đạt 188%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng giá trị tăng thêm các ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 44,96%. Tỷ trọng cơ cấu kinh doanh, thương mại, dịch vụ chiếm 52,75%; tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,29%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,19%... Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì phát triển; việc xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước khu dân cư văn hóa có nhiều tiến bộ. Đồng thời, các mặt công tác khác như đảm bảo an ninh trật tự, y tế, giáo dục, dân số-kế hoạch hóa gia đình và trẻ em đều được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Những hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả cao trong lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ thị trấn Thanh Sơn đã tạo dựng nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy các nguồn lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Huy Công

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang