Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy vai trò, trách nhiệm đảng viên hưu trí

Thứ tư, 20/05/2020, 07:21:02
Print + | - Font Size: A
Phát huy vai trò, trách nhiệm đảng viên hưu trí

Phát huy vai trò, trách nhiệm đảng viên hưu trí

A Font Size: - | +

Kỳ III: Đề cao tính tự giác, nêu gương

xdd1-1589934154
Sau khi nghỉ hưu, bà Trần Thị Na - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy vẫn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Hiện bà làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh.

>>> Kỳ II: Vẫn còn biểu hiện thoái thác trách nhiệm
>>> Kỳ I: Tròn việc Đảng, trọn việc dân

PTĐT - Thực tế cho thấy, công tác quản lý hoạt động đảng viên hưu trí hiện nay cần có những giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc sát sao của cấp ủy các cấp; qua đó kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thoái thác trách nhiệm, phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ đảng viên hưu trí trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện nghiêm quy trình chuyển sinh hoạt Đảng

Điểm a, mục 6.3, Điều 6 Quy định 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi rõ: Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc (kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú) phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức. Tại điểm c, mục này quy định trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt Đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức Đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Chi bộ 12, khu Châu Phong, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì hiện có 46 đảng viên hưu trí. Trong quá trình rà soát, chi bộ phát hiện đảng viên  Nguyễn Thái Sơn - bộ đội phục viên không nộp giấy sinh hoạt Đảng và bỏ sinh hoạt Đảng, kể từ năm 2019, ông Sơn đã chuyển về Hà Nội sinh sống. Đồng chí Nguyễn Hùng Sinh - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư cho biết: “Chi bộ đã làm nghiêm các quy định Điều lệ Đảng, từ đó kịp thời nhắc nhở, theo dõi công tác chuyển sinh hoạt Đảng của các đảng viên hưu trí sau khi về nghỉ chế độ. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt cao, trên 96%. Hằng năm, chi bộ luôn được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Tuy nhiên để quản lý tốt đảng số cũng như kịp thời nắm bắt tình hình đảng viên trên địa bàn, các chi ủy cần thực hiện tốt mối liên hệ 2 chiều theo Quy định 76 của Bộ Chính trị với đơn vị, Đảng ủy cơ quan khi đảng viên này công tác.

 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là một trong những Đảng bộ có đông số đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi, Đảng bộ trực thuộc, hằng năm có khoảng 300 đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng, trong đó có gần 200 đảng viên về nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Vũ Ngọc Quang-Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết: “Để tránh trường hợp đảng viên sau khi nghỉ chế độ không tham gia sinh hoạt tiếp ở khu dân cư, chúng tôi sẽ cấp 1 phiếu báo chuyển sinh hoạt Đảng đến cấp huyện hoặc tương đương để theo dõi, quản lý chuyển sinh hoạt Đảng”.    

Để quản lý nghiêm quy trình chuyển sinh hoạt Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Vấn- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, thực hiện nghiêm các văn bản như Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016, Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương nhằm làm tốt công tác tiếp nhận và chuyển sinh hoạt theo quy định. Các tổ chức Đảng  thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng đảng viên đã nghỉ hưu, đảng viên chuyển địa bàn sinh sống. Trước tiên,  mỗi cán bộ, đảng viên hưu trí cần nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành nghiêm các quyền, nghĩa vụ của người đảng viên đã được ghi trong Điều lệ Đảng, tiếp tục rèn, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng ở nơi cư trú vững mạnh. Qua theo dõi chuyển sinh hoạt Đảng và báo cáo thống kê tại các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong toàn Đảng bộ tỉnh, việc tiếp nhận sinh hoạt Đảng được các cấp ủy Đảng thực hiện đảm bảo đúng quy trình, đã thực hiện tốt công tác quản lý chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định.

xdd-1589934167
Đảng viên hưu trí Chi bộ khu 8, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì cùng người dân san lấp mặt bằng để làm sân chơi cho trẻ em.

Đề cao tính tự giác, nêu gương

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 25.300 đảng viên hưu trí, trong đó có trên 9.000 đảng viên được miễn sinh hoạt. Đây là những người có trình độ, trải qua các lĩnh vực, môi trường công tác khác nhau, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đóng góp tích cực cho xã hội. Điển hình như  bà Trần Thị Na- Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy sau khi nghỉ chế độ từ tháng 6 năm 2004 đến nay, bà là một trong những đảng viên hưu trí có cống hiến, đóng góp tích cực cho tỉnh và địa phương nơi cư trú. Năm 2005 bà tham gia làm Bí thư Chi bộ khu dân cư Mai Sơn 1, phường Tiên Cát. Với năng lực lãnh chỉ đạo toàn diện, sát thực tế, vận dụng đường lối lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, khu đã đạt nhiều thành tích cao như: Chi bộ liên tục đạt TSVM và TSVM tiêu biểu, khu dân cư đạt văn hóa cấp tỉnh... Từ năm 2015 đến nay, do được tỉnh giao  làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh nên bà đã thôi chức vụ Bí thư chi bộ khu dân cư để tập trung cho trọng trách mới. Với trách nhiệm của người đảng viên, cá nhân bà nói riêng và tổ chức Hội nói chung đã hoạt động tích cực, mang lại niềm tin cho xã hội, hằng năm vận động được nguồn lực lớn để hỗ trợ cho các đối tượng là người khuyết tập, trẻ mồ côi... Ở khu dân cư, bà vẫn là một công dân gương mẫu, nhiều năm liền đều là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp tích cực cho khu dân cư. 

Khu 1B, phường Nông Trang là một trong những chi bộ tiêu biểu của thành phố Việt Trì thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, cụ thể như phong trào xây dựng đô thị văn minh, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự… Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Chi bộ khu 1B luôn xác định rõ trách nhiệm “đi trước” của từng cán bộ, đảng viên. Theo ông Lê Minh Tranh- Bí thư Chi bộ khu 1B, hầu hết đảng viên của chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Trong sinh hoạt Đảng, với kinh nghiệm công tác, các đồng chí đảng viên là cán bộ hưu trí đã có nhiều ý kiến đóng góp sát thực trong việc xây dựng nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ; trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi ủy. Qua đó góp phần giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Một số đảng viên tuy không được phân công nhiệm vụ cụ thể, nhưng luôn gương mẫu trong lối sống và sinh hoạt; quan tâm giáo dục thế hệ thanh thiếu niên, tạo mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương. Qua kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, hầu hết đảng viên là cán bộ hưu trí được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều đồng chí được chi bộ bình xét là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị các cấp khen thưởng. 

Bác Hồ từng căn dặn “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, do đó công tác quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên hưu trí để họ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ từ phía cấp ủy, chính quyền các cấp. Và điều quan trọng là bản thân các đồng chí đảng viên nghỉ hưu cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quyền và nghĩa vụ của người đảng viên đã được ghi trong Điều lệ Đảng, tiếp tục luyện rèn đạo đức cách mạng, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng nơi cư trú vững mạnh.

Nhóm PV Chính trị - Xã hội 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang