Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Vai trò Đảng bộ các Khu công nghiệp trong phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Thứ sáu, 22/05/2020, 07:15:02
Print + | - Font Size: A
Vai trò Đảng bộ các Khu công nghiệp trong phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Vai trò Đảng bộ các Khu công nghiệp trong phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

A Font Size: - | +

44-1590106533
Trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP bê tông và xây dựng Thành Công thuộc Khu công nghiệp Thụy Vân.

PTĐT - Những năm qua, Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36- NQ/TU ngày 6/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về “Củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020”; đưa nội dung phấn đấu thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp (khi đủ điều kiện) vào biên bản thỏa thuận đầu tư.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, Đảng ủy các KCN tỉnh đã chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch số 61-KH/ĐU về “Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên; các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp KCN, CCN giai đoạn 2015-2020”, trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức công đoàn KCN, CCN. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã thành lập Tổ công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên; các tổ chức đoàn thể của Đảng bộ và phân công đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với các thành viên Tổ công tác theo từng doanh nghiệp KCN, CCN đồng thời thường xuyên nắm bắt, thống kê tình hình tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc KCN, CCN. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển Đảng, Đảng bộ đã tổ chức tuyên truyền và thuyết phục Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc KCN ủng hộ việc thành lập tổ chức Đảng và đảng viên; vận động một số đảng viên có uy tín, gương mẫu, trách nhiệm trong doanh nghiệp về sinh hoạt tại Chi bộ Công đoàn các KCN. Đảng ủy các KCN đã tổ chức gặp mặt đảng viên làm việc trong các KCN, CCN hiện chưa có tổ chức Đảng, đang sinh hoạt tại nơi cư trú để thông qua dự thảo kế hoạch phát triển tổ chức Đảng, đảng viên. 

Qua nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, giải pháp đầu tiên được triển khai là những đảng viên có nhu cầu tham gia sinh hoạt với Đảng bộ, trước mắt được giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ Công đoàn các KCN và Chi bộ Trung tâm tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN, để những đảng viên này phát huy vai trò trở thành hạt nhân tuyên truyền, vận động, theo dõi, giúp đỡ công nhân lao động ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc thành lập các tổ Đảng, các chi bộ ghép, chi bộ độc lập. 

Trong quá trình phát triển đảng viên, khi doanh nghiệp đã có đủ 3 đảng viên chính thức ở cùng doanh nghiệp hoặc ở các doanh nghiệp cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh, Đảng bộ các KCN kịp thời báo cáo BTV Đảng ủy Khối cho thành lập chi bộ độc lập đồng thời cử đồng chí Đảng ủy viên sinh hoạt cùng với các chi bộ doanh nghiệp để chỉ đạo và tham gia công tác xây dựng Đảng của chi bộ. Từ những chi bộ đầu tiên và những đảng viên được kết nạp đã tạo bước đệm quan trọng để việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36 thực sự có hiệu quả và đi vào đời sống các doanh nghiệp tại KCN, CCN.

4 năm qua, Đảng bộ đã vận động 36 đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp KCN, CCN chuyển sinh hoạt Đảng từ nơi cư trú về các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; thành lập được 8 chi bộ trực thuộc với 57 đảng viên tại 10 doanh nghiệp ngoài Nhà nước (trong đó có 4 chi bộ của 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước; 4 chi bộ của 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng cho 60 quần chúng là đoàn viên công đoàn xuất sắc, trong đó đã có 46 quần chúng ưu tú tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã được kết nạp Đảng. Bên cạnh công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên, từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm Đảng bộ các KCN vận động, thành lập được 10 tổ chức công đoàn mới, kết nạp được trên 3.000 đoàn viên công đoàn; hiện nay đã có 75 công đoàn cơ sở được thành lập và hoạt động với 35.000 đoàn viên trong các KCN, CCN, tạo điều kiện thuận lợi để bổ sung nguồn phát triển Đảng trong thời gian tới.

Hiện nay phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại các KCN, CCN vẫn ở mức khiêm tốn so với thực tế, do đó để nâng cao chất lượng và số lượng tổ chức Đảng và đảng viên, Đảng bộ các KCN tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2014 “Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế” tại các KCN, CCN trọng điểm; Nghị quyết 36-NQ/TU “Về củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020”. 

Nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp, Đảng ủy tiếp tục tăng cường đối thoại với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động để phối hợp phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên; đặc biệt quan tâm đến việc tạo nguồn, phát triển đảng viên là các chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật, công nhân, người lao động ưu tú có lý tưởng phấn đấu vào Đảng, có triển vọng phát triển, đảm nhận các cương vị lãnh đạo, quản lý trong cấp ủy. Tiếp tục vận động đưa vào nội dung thỏa thuận đầu tư của nhà đầu tư tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp khi có đủ điều kiện. 

Cùng với đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ doanh nghiệp đối với hoạt động của Công đoàn cơ sở, với hoạt động của đảng viên thông qua việc tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động. 

Ngoài ra, thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng dự nguồn cán bộ và trao đổi, giới thiệu với người quản lý, chủ doanh nghiệp các đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín để tham gia đảm nhận các vị trí quan trọng trong các bộ phận, dây chuyền sản xuất, kinh doanh hoặc giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, nâng cao vai trò, góp phần tích cực vào các hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tạo các phong trào thi đua sôi nổi, rộng rãi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và Đảng  ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự vào cuộc tích cực của Đảng ủy Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, những chi bộ đầu tiên sẽ dần lớn mạnh cùng với sự phát triển nhanh về số lượng chi bộ, đảng viên trong thời gian tới; góp phần tích cực phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng và đảng viên trong khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp CNH-HĐH, phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Ngọc Hanh 
Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các KCN Phú Thọ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang