Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba, 30/06/2020, 06:56:32
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng, lãnh đạo quân và dân ta làm được rất nhiều việc trọng đại. Nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020, Đảng bộ đã quyết tâm lãnh đạo bứt phá bước đầu 4 khâu đột phá quan trọng có hiệu quả như: Xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng nhân lực, phát triển du lịch và cải cách hành chính. Tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng từ 46,4 triệu lên 52,8 triệu đồng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng từ 57 lên 116 xã…

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế đều phát triển tốt. An ninh quốc phòng giữ vững, diễn tập phòng thủ tỉnh đạt thành tích xuất sắc… Công tác xây dựng Đảng được trong sạch vững mạnh; đại bộ phận cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền và các đoàn thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đời sống nhân dân nói chung được cải thiện và nâng cao, kể cả tinh thần và vật chất.

Trần Nho
Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Về phần đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết, cơ bản báo cáo đánh giá đúng, tôi xin góp thêm một ý nhỏ như sau: 

Ở lĩnh vực văn hóa, xã hội trang 6, 7 về cơ bản là đúng, riêng di tích khảo cổ chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, đoạn dự thảo báo cáo cần sửa là: …Công tác bảo tồn, phục dựng các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống và xây dựng các thiết chế văn hóa được chú trọng.

Nguyễn Tiến Khôi 
Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh

Đề nghị đánh giá thêm về thực trạng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Sự hài lòng của người dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và thực chất hiệu quả. Sự phối hợp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

Đánh giá và so sánh cụ thể hơn về số liệu, còn một số chỉ tiêu không có số liệu để so sánh, đối chứng. Đánh giá thực chất hơn về sự phân cấp quản lý ngân sách mặt được, chưa được, vì sao. Đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách nên so sánh xem tăng thu ngân sách bao nhiêu từ nguồn thu SXKD dịch vụ hay chủ yếu tăng thu từ tiền sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản. Tốc độ tăng thu ngân sách đề ra có đảm bảo thực hiện được không.

Đánh giá lại thực chất hiệu quả của công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn tỉnh, nhất là người đứng đầu các cấp ủy chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các cơ quan. Đặc biệt là ở các xã, việc luân chuyển cán bộ địa chính, cán bộ văn hóa - xã hội có phù hợp hay không, hiệu quả công tác cụ thể thế nào.

Đánh giá hiệu quả của việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn chuyển đảng viên về sinh hoạt tại các khu dân cư là chưa phù hợp. Khó tham gia đóng góp cho sự lãnh đạo và kiểm điểm kết quả công tác trước chi bộ.

Hoàng Văn Tiến 
PCT Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn tỉnh

Phần 4.4. Công tác đối ngoại được chú trọng thực hiện (trang 13) đang ghi:

“Hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài được đẩy mạnh và có hiệu quả bước đầu góp phần thu hút một số dự án đầu tư vào tỉnh”. Đề nghị bổ sung tiếp theo là: “Các dự án phi chính phủ nước ngoài đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

“Tích cực tuyên truyền bản sắc văn hóa độc đáo vùng Đất Tổ, tiềm năng, thế mạnh, chính sách của tỉnh đến với đồng bào trong và ngoài nước và bạn bè quốc tế, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Đề nghị sửa lại là: Làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng bá về tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của vùng Đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận đến với đông đảo đồng bào trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế…

Đỗ Ngọc Dũng
(Sở Ngoại vụ)

 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang