Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nhìn lại đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở thị xã Phú Thọ

Thứ năm, 25/06/2020, 16:52:35
Print + | - Font Size: A
Nhìn lại đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở thị xã Phú Thọ

Nhìn lại đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở thị xã Phú Thọ

A Font Size: - | +

Sequence 26
Bầu BCH Đảng bộ Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PTĐT- Đảng bộ thị xã Phú Thọ có 44 chi, đảng bộ cơ sở với 5.460 đảng viên; trong đó 22 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ cơ sở. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Thị ủy  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở đúng kế hoạch đề ra, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng phụ trách các đảng bộ cơ sở, theo dõi giúp việc nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, chọn Đảng bộ phường Âu Cơ tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội trên diện rộng. 

Trong quá trình lãnh đạo tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy  đặc biệt quan tâm chỉ đạo cấp ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo văn kiện đại hội, tổ chức thảo luận dự thảo văn kiện của cấp trên và báo cáo chính trị của đơn vị mình. Các báo cáo trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, có tổ chức lấy ý kiến của đảng viên ở từng chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội trước khi trình Đại hội, đảm bảo quy trình hướng dẫn. Báo cáo đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn; đối với các đảng bộ xã, phường cần xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới để cụ thể hóa các giải pháp thực hiện cho từng lĩnh vực. Báo cáo cũng chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở Đảng. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, ừ ngày 12/5 đến hết ngày 10/6/2020, 44/44 chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. Tổng số ủy viên Ban Chấp hành được bầu là 300 đồng chí, nữ chiếm 44.5%; số ủy viên Ban Thường vụ được bầu là 65 đồng chí, nữ chiếm 15.3%; số Bí thư được bầu là 43 đồng chí, nữ chiếm 9.3%; số Phó Bí thư được bầu là 50 đồng chí, nữ chiếm 34%; 204 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp Thị đảm bảo theo đúng quy định về bầu cử trong Đảng. 

pc3-1593086001
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo chặt chẽ, nhất là công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, tăng cường cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực cho cơ sở để chuẩn bị cho nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phương án nhân sự trình Đại hội đảm bảo chất lượng, cơ cấu, độ tuổi và số dư do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị từ 10-15%, bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ có số dư theo quy định bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên diễn ra đúng trình tự dân chủ, với số phiếu trúng cử cao và tập trung. Hầu hết các đơn vị bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu. Bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ sở so với nhiệm kỳ 2015-2020 có sự đổi mới về tuổi trẻ, cơ cấu nữ, đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đa số cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại và hạn chế trong quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở để rút kinh nghiệm cho công tác chuẩn bị đại hội cấp Thị. Đó là, công tác tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch, các văn bản hướng dẫn về đại hội ở một số đơn vị còn chậm, chưa kịp thời; văn kiện trình đại hội chưa thể hiện nổi bật các khâu đột phá của địa phương, đơn vị; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, còn trùng lặp với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ một số nơi còn sơ sài; việc tổ chức góp ý vào các văn kiện chưa hợp lý về thời gian nên đảng viên chưa tham gia đóng góp được nhiều ý kiến; trình bày báo cáo chính trị còn chậm, một số đơn vị trình bày toàn văn báo cáo chiếm nhiều thời gian của đại hội; công tác bầu cử ở một số tình huống cụ thể điều hành của đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu còn lúng túng, chưa khoa học…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhất quán của Ban Thường vụ Thị ủy và sự nỗ lực, cố gắng của các Đảng bộ cơ sở, công tác tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn thị xã đã thành công tốt đẹp. Thành công từ đại hội các chi bộ, Đảng bộ cấp cơ sở sẽ tạo niềm tin, động lực và là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Thọ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 8.

Tú Anh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang