Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thanh Sơn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

Thứ ba, 30/06/2020, 07:29:28
Print + | - Font Size: A
Thanh Sơn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

Thanh Sơn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

A Font Size: - | +

anh-kiem-tra-2-1593477077
Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Sơn thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

PTĐT - Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng. Những năm qua, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, huyện Thanh Sơn luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát của huyện đã có bước phát triển ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng… 

Đồng chí Hà Thanh Hải- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho biết: Huyện Thanh Sơn hiện có 161 đồng chí là cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp. Trong đó, có 146 đồng chí là cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, 9 đồng chí là bí thư chi bộ phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu thực tế về công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn… 

Công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở đã thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nội dung các cuộc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng, quy trình tiến hành chặt chẽ, cơ bản đảm bảo theo quy định. Công tác thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra các cấp được thực hiện, đúng nguyên tắc, thủ tục; thường xuyên theo dõi nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xem xét, kết luận. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo được chú trọng, sau khi giải quyết đã làm rõ, kết luận đúng, sai, xác định mức độ cụ thể, rõ ràng để xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm theo quy định của Đảng. Qua đó giải quyết những bức xúc của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao. 6 tháng đầu năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thực hiện giám sát 3 cuộc với 11 tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra cơ sở tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 3 cuộc. Nội dung giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và những điều đảng viên không được làm, trong đó đã thi hành kỷ luật với 4 đảng viên, trong đó khiển trách 3, cảnh cáo 1.

Để có được kết quả trên, huyện Thanh Sơn luôn chú trọng công tác quy hoạch, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, điều động, luân chuyển, bổ sung, tạo nguồn và thực hiện chính sách đối với cán bộ kiểm tra. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra được cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện quan tâm, tạo điều kiện. Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Đảng cho 165 đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ kiểm tra và công tác cán bộ kiểm tra của huyện vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Nguyên nhân do trình độ, năng lực của một số cán bộ kiểm tra cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở một số đơn vị có sự biến động, thay đổi sau nhiệm kỳ đại hội. Có lúc, có nơi cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; cán bộ làm công tác kiểm tra thường là cán bộ kiêm nhiệm nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ kiểm tra nói riêng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuyển chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, có kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra, phương pháp khoa học, công tâm, khách quan để công tác tại cơ quan UBKT. Động viên cán bộ kiểm tra, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống và năng lực thực tiễn. Ngoài ra, tăng cường bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp bằng các hình thức thích hợp. Tiếp tục thực hiện tốt việc “cầm tay chỉ việc”, cử cán bộ làm công tác kiểm tra được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng lực thường xuyên sát sao, hỗ trợ cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Bố trí, sử dụng cán bộ kiểm tra phù hợp với năng lực, sở trường; nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ kiểm tra về phẩm chất, năng lực thực tiễn, hoàn cảnh cụ thể của từng cán bộ, kết hợp với yêu cầu của công việc để bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với từng vị trí công tác. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng môi trường đoàn kết, tạo điều kiện để cán bộ kiểm tra phấn khởi, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Vĩnh Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang