Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ huyện Lâm Thao - Bước tiến sau một nhiệm kỳ

Thứ năm, 30/07/2020, 05:46:52
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ huyện Lâm Thao - Bước tiến sau một nhiệm kỳ

Đảng bộ huyện Lâm Thao - Bước tiến sau một nhiệm kỳ

A Font Size: - | +

trung-tam-huyen-lamthao-1596062785
Diện mạo thị trấn Lâm Thao, trung tâm huyện lỵ huyện Lâm Thao ngày càng đổi mới.

>>>Xây dựng huyện Lâm Thao phát triển toàn diện, bền vững

PTĐT - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Thao đã phát huy nội lực, đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng Lâm Thao - huyện nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

may-bay-phun-thuoc-1565928207-1596062806

Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra

Lâm Thao là huyện đồng bằng xen lẫn vùng đồi thấp, diện tích đất tự nhiên 9.769,11ha; dân số 106.726 người, gồm 12 đơn vị hành chính (10 xã, 2 thị trấn) là một trong ba vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh (Lâm Thao, Việt Trì và thị xã Phú Thọ).  Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới… sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, khu dân cư và đơn vị hành chính cấp xã… diện mạo của huyện đã có nhiều khởi sắc rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. 

Trong nhiệm kỳ qua, huyện Lâm Thao đã tích cực thu hút các doanh nghiệp, tiếp tục phát triển công nghiệp, xây dựng theo hướng ưu tiên các dự án sản suất sạch, công nghệ cao vào các cụm công nghiệp, làng nghề của huyện. Phát huy hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp Kinh Kệ - Hợp Hải, làng nghề Sơn Vy, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 90%; lập quy hoạch và triển khai dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao để thu hút đầu tư. Trong 5 năm đã thu hút 13 dự án với tổng mức đầu tư 611 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 321 doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Giá trị tăng thêm (theo giá so sánh 2010) đạt 6,2% (vượt mục tiêu Nghị quyết 0,7%). 


kinhte-lamthao-1596062889

Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch tích cực. Năng suất lúa bình quân ước đạt 64 tạ/ha, tăng 2,8 tạ/ha so với năm 2015; giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 ước đạt 149 triệu đồng, tăng bình quân 7,0%/năm và tăng 39 triệu đồng so với năm 2015. Đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hình thành và đưa vào khai thác một số liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, số doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết với nông dân ngày một tăng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp được chú trọng; hệ thống điện, nước, giao thông, thủy lợi được quan tâm đầu tư.

Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện hiệu quả. Hạ tầng thiết yếu ở thôn, xã được xây dựng, nâng cấp, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống của nhân dân được nâng lên. Huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 2 xã khó khăn còn lại, đồng thời duy trì và nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, từng bước củng cố xây dựng một số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề đạt kết quả tốt, giải quyết việc làm bình quân trên 1.300 lao động/năm, đào tạo nghề cho 7.205 người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội 10%). Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 đạt hiệu quả thiết thực, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,69% xuống 1,76% (vượt mục tiêu Nghị quyết); chất lượng giáo dục - đào tạo luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh, duy trì 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, trong đó 19 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (tăng 15 trường so với đầu nhiệm kỳ)…


trung-tam-huyen-02-1565928228-1596062823

Xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương được chú trọng; trong đó lựa chọn những công việc trọng tâm, mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các quy định về nêu gương được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Nói đi đôi với làm”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng được tăng cường, coi trọng công tác phát triển tổ chức Đảng và phát triển đảng viên nhất là ở khu dân cư và các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Hằng năm có 89,4% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95% (tăng 10% so với chỉ tiêu Đại hội); kết nạp bình quân 139 đảng viên/năm (tăng 7% so với mục tiêu Đại hội). Đến nay, Đảng bộ huyện có 32 tổ chức cơ sở Đảng, với 6.815 đảng viên.

Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng đổi mới thông qua việc thực hiện xây dựng các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Huyện ủy quản lý. Quan tâm công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ; cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị TW6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã giảm 04 đơn vị sự nghiệp công lập, 02 đơn vị hành chính cấp xã; giảm 11 công chức và 58 viên chức sự nghiệp; sắp xếp, sáp nhập 3 xã: Hợp Hải, Sơn Dương, Kinh Kệ thành xã Phùng Nguyên (giảm 02 xã); sắp xếp, sáp nhập 199 khu dân cư thành 151 khu (giảm 48 khu dân cư) đồng thời làm tốt công tác kiện toàn các chức danh ở khu dân cư đảm bảo các đơn vị sau khi sáp nhập hoạt động ổn định, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm; công tác dân vận có nhiều đổi mới, quy chế dân chủ được phát huy; dân vận chính quyền và dân vận khéo được đẩy mạnh. Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở được đổi mới và có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện. 

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của HĐND các cấp đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát của HĐND.


lamthao-1596062835
Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Hướng tới xây dựng huyện Lâm Thao phát triển toàn diện, bền vững

Trong thời gian tới, để Lâm Thao phát triển toàn diện, bền vững theo mục tiêu chung mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Thao sẽ tập trung thực hiện khâu đột phá về: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển, trọng tâm là phát triển nông nghiệp, đô thị và  thương mại dịch vụ. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

Để làm được điều đó, Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và hạ tầng thương mại dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, cận đô thị, nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp và giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích. Tập trung chỉ đạo làm tốt lĩnh vực văn hóa xã hội, tài nguyên môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Tập trung chỉ đạo tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguyễn Xuân Tường 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang