Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ huyện Yên Lập: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Thứ ba, 14/07/2020, 07:51:31
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ huyện Yên Lập: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện Yên Lập: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

A Font Size: - | +

img-3076-1594687988
Đảng bộ xã Xuân Thủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng xã nông thôn mới.

PTĐT - Trong những năm qua, Huyện ủy Yên Lập đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng các TCCSĐ và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ thị trấn Yên Lập hiện có 20 chi bộ với trên 500 đảng viên. Đồng chí Đỗ Tuấn Vinh - Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Xác định việc phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ thị trấn đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao kỷ luật Đảng và kỷ cương xã hội. Hàng năm, tập trung lãnh đạo về phát triển kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường, nông nghiệp, nông thôn... Với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên, cùng với làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, vượt mục tiêu đề ra. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 44 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%. 

Để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”, Đảng bộ huyện đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, trong đó quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, đồng thời, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ, thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng chí Đào Quang Long- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng được các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở chú trọng, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Nền nếp sinh hoạt ở các chi bộ được duy trì, chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, quy chế làm việc được xây dựng và thực hiện nghiêm túc; việc xây dựng nghị quyết sinh hoạt chi ủy các chi bộ hàng tháng đều được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo nội dung, sát tình hình thực tế. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đổi mới nội dung sinh hoạt có ý nghĩa quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy từ đó làm chuyển biến cách nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng các TCCSĐ và đảng viên.

Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, quyết định sự tồn tại, phát triển liên tục của Đảng, do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập luôn chú trọng chỉ đạo các cấp ủy, TCCSĐ làm tốt công tác tạo nguồn, giáo dục và phát triển đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 769 đảng viên, trong đó kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số là 567 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm, trong đó cấp ủy các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Công tác quản lý tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; xây dựng NTM; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật trong Đảng của đội ngũ đảng viên.

Với những biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực của Đảng bộ huyện Yên Lập đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Năm 2019, qua đánh giá phân loại, Đảng bộ huyện có 86,49% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 92,07%.

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang