Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẵn sàng cho đại hội

Thứ năm, 09/07/2020, 07:19:24
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẵn sàng cho đại hội

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẵn sàng cho đại hội

A Font Size: - | +

anh-2-bai-nga-1594254064
BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PTĐT - Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tiến hành trong 2 ngày 17,18/7/2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 57 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 4.340 đảng viên. Để đại hội các chi, Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16 của Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn quy trình đại hội, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội, việc xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, văn kiện, dự thảo nghị quyết trình đại hội và kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối. Lựa chọn 2 chi bộ, Đảng bộ chỉ đạo đại hội điểm; đồng thời, chỉ đạo mỗi Đảng bộ cơ sở chọn 1 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức đại hội trong toàn Khối. 

Đến ngày 5/6/2020, chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, bảo đảm tiến độ, nội dung chương trình đề ra. 

Theo ông Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đại hội cấp cơ sở diễn ra dân chủ, thực hiện đảm bảo đầy đủ nội dung, quy trình theo đúng hướng dẫn; Đặc biệt, công tác nhân sự và bầu cử được cấp ủy các cấp chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định. Do đó, cấp ủy khóa mới được bầu (gồm 425 đồng chí) bảo đảm chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín và năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 100% cấp ủy viên có trình độ chuyên môn đại học, trên đại học (trong đó trên đại học chiếm 65%), gần 83% cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ chiếm trên 30%, cấp ủy viên dưới 35 tuổi chiếm trên 3%. Công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt, khoa học. 

Để sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, Đảng ủy Khối đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị các văn kiện đại hội đã được thảo luận dân chủ trong tập thể cấp ủy, xin ý kiến góp ý rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, báo cáo chính trị đã đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 sát với tình hình thực tế, có tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Khối thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Ngoài chuẩn bị tốt các báo cáo trình bày tại Đại hội, đề án nhân sự được thực hiện đúng quy định 5 bước chặt chẽ, trong đó thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo quy trình, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm cấp ủy khóa mới tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đảm bảo số lượng, cơ cấu theo đúng hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Để Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, BTV Đảng ủy Khối đã phối hợp các cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau đại hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX; những thành tựu, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; nội dung và ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp; kết quả và các hoạt động chào mừng đại hội của các chi, Đảng bộ cơ sở; diễn biến và kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở tích cực, chủ động tuyên truyền trực quan, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ và các đoàn thể; trên website, tập san, ấn phẩm, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời, quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh. Với sự chuẩn bị công phu, khẩn trương, nghiêm túc, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn thành các nội dung chính, đảm bảo đúng quy định. Tin tưởng rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong Khối. 

Thanh Nga

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang