Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ sáu, 03/07/2020, 07:18:14
Print + | - Font Size: A
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

A Font Size: - | +

anh-hai-che-dich-qua-1593735601
Để phát triển nông nghiệp, theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện Thanh Sơn đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tận dụng và khai thác tốt tiềm năng đất đai, ứng dụng KHCN vào sản xuất, chế biến chè, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. 
- Nông dân xã Địch Quả thu hái chè.

PTĐT -  Thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, từ ngày 25 đến 28/4/1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VII (vòng 1) được tổ chức với sự có mặt của 371 đại biểu thay mặt cho hơn 9 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tiếp đó, từ 18 đến 20/11/1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (vòng 2) được tổ chức tại TP Việt Trì. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú khoá VII gồm 49 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Đăng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Bùi Hữu Hải, Hoàng Xuân Duyệt được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 8/1994, đồng chí Trần Văn Đăng được Trung ương quyết định đi nhận nhiệm vụ mới. BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Bùi Hữu Hải làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Lâm làm Phó Bí thư, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, tình hình Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Vấn đề quản lý đất đai trong nông nghiệp và đổi mới bộ máy quản lý trong hợp tác xã nông nghiệp được quan tâm, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá làm cho đời sống của xã viên được nâng lên, từng bước xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Hàng năm, các địa phương trong tỉnh đã cải tạo, khai hoang, phục hoá và đưa vào sản xuất hàng trăm hécta, chấm dứt tình trạng bỏ ruộng đất hoang hoá như trước đây, việc sử dụng đất ngày càng hiệu quả. Các địa phương cũng tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, tăng cường đầu tư công tác khuyến nông, mở rộng diện tích cây vụ đông… Nhờ vậy, tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông toàn tỉnh năm 1992 tăng 16,8% so với năm 1988. Hệ số sử dụng ruộng đất tăng từ 1,65 lần lên 1,85 lần. Năng suất và sản lượng các loại cây trồng cũng nâng lên. Người dân phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất. Đến năm 1992, toàn tỉnh có 61,3% số hộ đủ ăn và có tích luỹ. Đến năm 1995 - 1996, sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện ở cả ba vùng, nhất là vùng đồng bằng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng cây trồng. Tổng sản lượng lương thực quy thóc của tỉnh năm 1995 đạt 57,8 vạn tấn, bình quân lương thực đạt 255kg/ người/năm. Cây công nghiệp dài ngày như cây chè, cây sơn từng bước được mở rộng cả về diện tích và sản lượng. Kết quả nổi bật trong nông nghiệp của tỉnh thời gian này là đã căn bản giải quyết được vấn đề lương thực, khắc phục được tình trạng đói lúc giáp hạt trên diện rộng, chủ động đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, từ đó có điều kiện để tiếp tục thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Ông Hà Đình Sở - đảng viên, cựu chiến binh cao tuổi xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn nhớ lại: Qua theo dõi, tìm hiểu tôi biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu là: Giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dụng thiết yếu cho nhân dân, tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu. Tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số. Nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục, tăng cường sức khỏe và hưởng thụ văn hóa cho nhân dân phù hợp với nền kinh tế. Điều phấn khởi nhất là để phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, ngay trong những phiên họp đầu tiên, BCH Đảng bộ tỉnh đã bàn sâu vấn đề quản lý đất đai trong nông nghiệp; xây dựng và lãnh đạo thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo; có nhiều giải pháp tích cực nhằm tận dụng và khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động, ngành nghề để phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân…

Đối với sản xuất công nghiệp, được tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, nhờ vậy, từ năm 1994 trở đi, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dần ổn định và chuyển biến tích cực theo cơ chế thị trường. Bình quân trong 5 năm (1991 - 1995), giá trị sản lượng công nghiệp tăng 14,4%, vượt mục tiêu Đại hội VII của Đảng bộ tỉnh đề ra và tăng 39,4% so với thời kỳ 1986 - 1990… 

Bên cạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh được đẩy mạnh. Số chi, Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đều tăng (năm 1992 đạt 26,6% tổng số cơ sở Đảng trong toàn tỉnh, năm 1993 đạt 34,9%, năm 1994 đạt 40%). Riêng Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh năm 1994 có 81,5% số cơ sở Đảng đạt TSVM. Từ tỉnh đến cơ sở tiến hành rà soát, sắp xếp lại các cơ quan Đảng, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Các huyện, thành, thị đã ổn định hệ thống tổ chức nhưng vẫn tinh giản biên chế từ 730 người giảm xuống còn 594 người; các đoàn thể từ 492 người xuống còn 411 người. Đi đôi với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong 5 năm (1991-1995), toàn tỉnh kết nạp được 7.433 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp được 1.400 đảng viên.

Việc tổ chức Đại hội qua 2 vòng và tiến hành hội nghị Đảng bộ giữa nhiệm kỳ là điểm khác biệt của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VII so với các Đại hội trước. Có thể nói, kỳ Đại hội này đã củng cố, nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI; tạo động lực mới để vượt qua khó khăn, thách thức trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; ổn định chính trị và kinh tế - xã hội trong nước.

Chính Văn

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang