Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

Thứ tư, 15/07/2020, 09:30:36
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá so sánh) tăng bình quân 7,5%/năm trở lên, tôi đề xuất nên tăng lên 7,95%, như vậy bằng với chỉ tiêu thực hiện của Đại hội XVIII nhiệm kỳ 2015-2020. Nếu dự kiến 7,5% thì mâu thuẫn với tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng từ 52,8 triệu đồng năm 2020 lên 65 triệu đồng năm 2025, tổng thu NSNN từ 6.916 tỷ lên 10.000 tỷ đồng sau Đại hội Đảng khóa XIX. Theo tôi tốc độ phát triển kinh tế nhiệm kỳ mới nếu đưa cao hơn thì tốt, tối thiểu là 7,95%.

Trần Nho
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Nên bổ sung chỉ tiêu về an ninh quốc phòng, xây dựng MTTQ, các đoàn thể nhân dân, từ khu dân cư, thôn bản đạt 90% trở lên tiên tiến, vững mạnh, xóa cơ sở trắng, bởi vì nếu không có chỉ tiêu rõ ràng, không thể gắn kết thành trì cách mạng, đem lại sức mạnh toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Nên bổ sung thêm chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới vì đây là sức mạnh của Đảng.

Điều chỉnh một số chỉ tiêu: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025: 22%, trong khi đó đến nay đã đạt 20,1% mà Trung ương dự thảo 45% nên tôi đề nghị tăng tỷ lệ, không dừng ở 22%.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,4% trong khi đó nhiệm kỳ XVIII đã đạt giảm hàng năm 1,52%, Trung ương dự thảo 1-1,5% nên tôi đề nghị tăng % lên.

Tỷ lệ che phủ rừng đến 2025 và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi cũng đề nghị tăng.

Trần Thị Na
Nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các chỉ tiêu về xã hội có các phần hơi thấp, tính phấn đấu không cao hoặc không cần phấn đấu vẫn dành được như: Hộ nghèo, số bác sĩ, giường bệnh, số người được tham gia BHYT, đề nghị nghiên cứu nâng cao các chỉ số xã hội.

Trong phần chỉ tiêu không có các chỉ tiêu về giáo dục và văn hóa. Đảng ta xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, văn hóa là nền tảng xã hội, vì vậy cần nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu này để phấn đấu toàn diện trong một nhiệm kỳ, không nên để trống vắng như vậy.

Nguyễn Công Khanh
Nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Chỉ tiêu đến năm 2025 có 15 bác sĩ/1 vạn dân và 50 gường bệnh/1 vạn dân, tôi thấy cần xem xét lại vì hiện nay tỉnh ta đã đạt 14 bác sĩ/1 vạn dân và 47 giường bệnh/1 vạn dân. Theo Quyết định 2992 ngày 17/7/2015 của Bộ Y tế về phê chuẩn kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống tổ chức khám chữa bệnh giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ 8 bác sĩ /1 vạn dân và 26,5 gường bệnh/1 vạn dân. Như vậy tỉnh ta đã vượt xa theo tiêu chí trên. Vì thế cần quan tâm đến chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và người bệnh.

Đề nghị xem xét lại chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT đến năm 2025 đạt 93% trở lên vì hiện nay đã đạt 93%.

Lê Quang Đại
Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang