Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đóng góp ý kiến vào những kết quả đạt được

Thứ sáu, 31/07/2020, 06:50:44
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIX được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chú thích hệ thống số liệu và bảng biểu so sánh các chỉ tiêu một cách khoa học, phản ánh đầy đủ kết quả đạt được về các lĩnh vực, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, sau mỗi nội dung nhận định, đánh giá (cả về kết quả và hạn chế), nếu có thể chỉnh sửa, bổ sung thêm các thông tin, số liệu công việc, sự việc nổi bật trong thực tiễn, số liệu so sánh thì sẽ tăng sức thuyết phục của báo cáo. Ví dụ trong lĩnh vực kinh tế: Về tốc độ tăng trưởng kinh tế: Bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7,98%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,95%), là kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, báo cáo cũng cần chỉ ra và nhận định so với bình quân cả nước và so với các tỉnh lân cận, so sánh với giai đoạn 2010-2015 để phản ánh chiều sâu tốc độ tăng trưởng của tỉnh trong nhiệm kỳ.

Trong phần: Những thành tựu đạt được (từ trang 2- trang 13), Dự thảo Báo cáo đã đánh giá cụ thể, toàn diện, chính xác  từng nội dung, nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ, tuy nhiên, do là đánh giá nên trong những câu khái quát mở đầu cần phải sử dụng tính từ thể hiện rõ mức độ, kết quả thực hiện được (Tốt, khá, yếu, kém…), không nên dùng động từ mang tính chung chung như “được quan tâm”, “được chú trọng” với tần suất lớn, vừa trùng lắp vừa mang tính thuyết phục không cao. Chẳng hạn như: “Hoạt động khoa học - công nghệ, công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo” (Trang 6); “Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai được chú trọng” (trang 6); “Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được chú trọng thực hiện” (Trang 7)… Tại dòng 23, trang 4 có câu “Tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế (chè, bưởi, rau, chăn nuôi, thủy sản, phát triển rừng…)…” cần được điều chỉnh lại do “chăn nuôi, phát triển rừng” không phải là sản phẩm.

Tại Mục 1.3: Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có đoạn “góp phần nâng cao giá trị sản phẩm bình quân/ha canh tác, ước đạt 108 triệu đồng, tăng 28% so với năm 2015, đạt 102,9% mục tiêu. Chủ động thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai…” nên chỉnh sửa thành: Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm bình quân ước đạt 108 triệu đồng/ha, tăng 28% so với năm 2015, đạt 102,9% mục tiêu. Chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng tại mục 1.3, câu “Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ…” nên chỉnh sửa thành: Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Báo Phú Thọ

Ở phần I: Những thành tựu đạt được (mục 2: Lĩnh vực văn hóa xã hội, dòng 10 trang 7 từ trên xuống trong dự thảo có nêu: Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, văn học nghệ thuật có nhiều tiến bộ, nhiều tác phẩm có giá trị cao… theo tôi nên được bổ sung thêm câu: Thực hiện tốt cuộc vận động sáng tác quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi bổ sung thêm câu sẽ thành: Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, văn học nghệ thuật có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt cuộc vận động sáng tác quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều tác phẩm có giá trị cao…

Đỗ Quốc Long
Phó Chủ nhiệm CLB nhà báo cao tuổi 

Về đánh giá kết quả đạt được, tôi đề xuất bổ sung thêm vào Dự thảo một số ý như sau: Nên đánh giá tỷ lệ lao động có trình độ đại học/ 1 vạn dân và đánh giá công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở đi học nghề, tỷ lệ % đạt được.

Đánh giá bình quân số ngày lưu trú của du khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh Phú Thọ.

Đánh giá kết quả xóa đói giảm nghèo chưa đề cập đến đối tượng hộ cận nghèo (tỉnh có số hộ cận nghèo còn khá cao). 

NGƯT.TS Vũ Đình Ngọ
Hiệu trưởng Trường ĐHCN Việt Trì 

 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang