Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ tư, 01/07/2020, 06:57:54
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Trong phần đánh giá khâu đột phá về cải cách hành chính: Đề nghị bổ sung kết quả đã thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các trung tâm hành chính công cấp huyện. Các chỉ tiêu quan trọng trong cải cách hành chính được cải thiện; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được rút ngắn so với quy định của Trung ương. Đồng thời cần bổ sung số liệu như đưa vào sử dụng, cung cấp bao nhiêu % các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; bao nhiêu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và bao nhiêu dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp tỉnh, cấp huyện.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đề nghị bổ sung làm rõ: Đã rà soát, bổ sung các quy hoạch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định, ban hành các cơ chế, chính sách, từng bước tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Đồng  thời, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt:

Cần làm rõ hơn việc ưu tiên bố trí ngân sách, tăng cường thu hút các nguồn vốn trong nước, nước ngoài, theo hình thức đối tác công tư (PPP), nguồn lực trong nhân dân để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội.

Cần bổ sung, phân tích, đánh giá toàn diện, đầy đủ hơn về các công trình hạ tầng giao thông lớn, có tính kết nối liên vùng; hạ tầng thủy lợi, đê điều; hạ tầng cung cấp điện, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ… Trong đó cần có số liệu làm rõ trong giai đoạn 2016-2020, đã đầu tư, nâng cấp sửa chữa bao nhiêu công trình thủy lợi và bao nhiêu km kênh, mương liên huyện, liên xã; tu bổ, nâng cấp đê, kè?; đưa vào hoạt động bao nhiêu công trình cấp điện; kiên cố hóa bao nhiêu phòng học; trùng tu, tôn tạo và chống xuống cấp bao nhiêu di tích cấp Quốc gia và cấp tỉnh…

Trong phần đánh giá hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Hoạt động giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm” thành cụm từ: “Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm”.

Khổng Mạnh Tiến
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Mục 2.2 (trang 6+7) sửa lại là: Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, văn học nghệ thuật có nhiều khởi sắc. Nhiều  giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm đã góp phần phát triển du lịch. Đặc biệt từ khi UNESCO ghi danh “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại đã thúc đẩy tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Phú Thọ ra thế giới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do BCĐ Trung ương phát động và “Cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì được triển khai có hiệu quả.

Tỉnh Phú Thọ hiện có 3 DSVH phi vật thể được UNESCO ghi danh, trong đó: Di sản văn hóa phi vật thể “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” do tỉnh Phú Thọ là chủ thể; “Hát Ca trù của người Việt” Phú Thọ là tỉnh đồng chủ thể cùng với Hà Nội và 13 tỉnh, thành khác trong cả nước. (Trong báo cáo chỉ nhắc tỉnh Phú Thọ có 2 DSVH PVT được UNESCO ghi danh là chưa hoàn toàn chính xác). (Trang 13; 20, 26).

Mục 1.3. Lĩnh vực văn hóa xã hội: Bổ sung dòng cuối: Việc lập quy hoạch bảo vệ, phát huy khai thác giá trị các di tích khảo cổ học còn hạn chế. (Trang 14). Nhà văn hóa khu dân cư đã và đang xuống cấp hoặc chật hẹp không đủ điều kiện để tổ chức sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt chi bộ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng.

Chú thích 16 trang 35 dẫn số liệu năm 2013, chưa cập nhật mới. Cần sửa lại là: Đến nay, tỉnh đang bảo tồn, phát huy giá trị 1.372 di tích lịch sử, trong đó có 1 DTLSVH cấp Quốc gia đặc biệt (Đền Hùng); 75 DTLSVH cấp Quốc gia; 244 di tích cấp tỉnh; có 345 di tích thờ Hùng Vương và các nhân vật lịch sử thời Hùng Vương; 30 di tích liên quan đến Hát Xoan; 11 DSVH PVT cấp Quốc gia; 4 bảo vật Quốc gia. Có 369 lễ hội các loại.

Phạm Bá Khiêm
Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang