Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba, 07/07/2020, 06:45:28
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Qua nghiên cứu, với quan điểm cá nhân, tôi xin tham gia làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, mà dự thảo báo cáo đã đề cập. Cụ thể: Về những thành tựu đã đạt được.

Tại mục 3.1 (trang 8) dòng 6 (từ trên xuống) đề nghị sửa đổi, bỏ cụm từ “có kỷ luật, kỷ cương và khả năng…” trong cụm từ “xây dựng lực lượng vũ trang có kỷ luật, kỷ cương và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao”; đồng thời bổ sung cụm từ “vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh…” sau cụm từ “xây dựng lực lượng vũ trang…” và trước cụm từ “…sẵn sàng chiến đấu”. Sau khi sửa đổi, bổ sung thành cụm từ mới: “Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu cao…”. Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung là cụm từ “xây dựng lực lượng vũ trang có kỷ luật, kỷ cương và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao” chưa phản ánh toàn diện thành tựu công tác quân sự, quốc phòng của tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, bởi kỷ luật, kỷ cương chỉ là một nội dung trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật trong lực lượng vũ trang. “Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu cao” đảm bảo tính toàn diện trên tất cả các mặt công tác (từ xây dựng lực lượng, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần… đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngô Văn Hùng
Chi hội Nhà báo Quân khu II thuộc Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ

Tại mục 2.3 nên bỏ các cụm từ “đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, “cả về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh”. Tại mục 2.4 nên bỏ cụm từ “thu nhập và”. Tại mục 3.2 cụm từ “xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự,…” nên thay là “xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự,…”. Cụm từ “thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước,…” nên thay là “thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật Nhà nước,…”. 

Tại mục 3.3. cụm từ “chất lượng, hiệu quả công tác nội chính được nâng cao. Chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư pháp,…” nên thay là “đã chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư pháp,…” và bỏ cụm từ “đặc biệt, đã chỉ đạo quyết liệt điều tra, truy tố và đưa ra xét xử kịp thời,… do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo”.

Tại mục 4.1. cụm từ “Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tập trung thể chế hóa thành các văn bản cụ thể, phù hợp với điều kiện của Đảng bộ; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc” nên thay là “Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thể chế hóa thành các văn bản cụ thể, phù hợp; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc”; cụm từ “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu có nhiều đổi mới, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp” nên thay là “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu có nhiều đổi mới, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp”. Cụm từ “Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung các nội dung kiểm điểm của tập thể và cá nhân,… xác định những việc cần làm ngay” nên thay là “Tiến hành rà soát, bổ sung các nội dung kiểm điểm của tập thể và cá nhân,… xác định những việc cần làm ngay” và chuyển sang báo cáo của BCH; bỏ cụm từ “đã phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các ngành, lĩnh vực, địa phương và chọn 5 đơn vị làm điểm”; bỏ cụm từ “các cấp ủy Đảng có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng”; cụm từ “Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác của các cấp ủy, tổ chức Đảng, giữ gìn trong sạch, đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ tỉnh” nên thay là “công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, từng bước xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác của các cấp ủy, tổ chức Đảng, giữ gìn trong sạch, đoàn kết thống nhất trong Đảng”. Cụm từ “cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã quán triệt, triển khai và kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo,  hướng dẫn hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng làm cơ sở để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ” nên thay là “cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã quán triệt, triển khai và kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng”. Cụm từ “Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới;…” nên thay là “Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới;…”.

Tại mục 4.3. cụm từ “hoạt động giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm” nên thay là “hoạt động giám sát xã hội được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm”.

Nguyễn Khắc Văn
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang