Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu, 03/07/2020, 07:16:29
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Về các chỉ tiêu chủ yếu đề nghị bổ sung chỉ tiêu về kinh tế, cụ thể như sau:

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm tới (giai đoạn 2020-2025); diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025.

Về những nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu:

Trong phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới cần bổ sung đánh giá đúng tình hình, tiềm năng, lợi thế của tỉnh so với các tỉnh trong cả nước và trong khu vực để có mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đúng, sát với tình hình thực tế địa phương. Trong đó cần nhấn mạnh một số điểm mạnh, hạn chế của Phú Thọ như: Nằm trong vùng lan tỏa của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; có lợi thế về giao thông: Có đường sắt, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gần sân bay quốc tế Nội Bài, có đường sông kết nối thuận tiện; có điểm nhấn của Quốc gia là Đền Hùng được mọi người biết và mong muốn đến; có nền tảng nguồn nhân lực chất lượng và có mong muốn phát triển. Một số thách thức đối với Phú Thọ như: Các tỉnh liền kề cạnh tranh mạnh; một số địa bàn trong tỉnh khó tiếp cận do hạ tầng chưa phát triển; kết nối với vùng kinh tế trọng điểm chưa thực sự rõ nét...

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

Trong mục 3. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế đề nghị bổ sung thêm một số nội dung về phát triển các khu công nghiệp; phát triển các khu đô thị và đô thị hóa trên địa bàn tỉnh; yếu tố hội nhập quốc tế của Phú Thọ (xuất nhập khẩu, thu hút FDI, nhập khoa học công nghệ), các yếu tố liên kết, lan tỏa vùng.

Mục 3.4 Về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu: Đề nghị bổ sung ý đó là: “Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra trên địa bàn”.

Mục 4.2 Về Khoa học và công nghệ đề nghị bổ sung nội dung: Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn vốn của khu vực tư nhân đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thân thiện với môi trường; ứng dụng những công nghệ mới của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng lực cạnh tranh. Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, các chuyên gia đầu ngành làm việc cho tỉnh. Xây dựng và phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Tại mục 5 nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội: Đề nghị bổ sung ý “Vấn đề việc làm cần gắn với các khu công nghiệp, đô thị hóa, gắn với các địa bàn mới mở”.

Trong đào tạo nguồn nhân lực: Đề nghị đưa ra giải pháp đó là lựa chọn và phát triển một số khoa, chuyên ngành của các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khổng Mạnh Tiến
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Phần mục tiêu và các chỉ tiêu chính: Không nhất thiết phải đặt ra năm sau cao hơn năm trước mà phải căn cứ thực tế để xây dựng.

Các mục tiêu, chỉ tiêu chính cao, khó thực hiện trong nhiệm kỳ tới, nên xem lại, tính toán lại mục tiêu để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện như: (1) Tốc độ tăng trưởng 7,5% trở lên là cao; (2) Thu ngân sách đến năm 2025 là 10.000 tỷ khó thực hiện; (3) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 93%; (4) Xây dựng nông thôn mới 45% số huyện, 65% số xã (thực chất để đạt mục tiêu nông thôn mới, rất nhiều tiêu chí phải nợ, có tiêu chí khó có khả năng hoàn thành để trả nợ); (5) Tiêu chí 13 có 98% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Các chỉ tiêu thấp: Chỉ tiêu (15) Tỷ lệ che phủ rừng 38,8%, các nhiệm kỳ đại hội trước 43- 45%, Trung ương cũng trên 45% tại sao tỉnh lại đưa ra chỉ tiêu thấp đi; chỉ tiêu (17) Chỉ tiêu đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,5% vì thực tế ở các xã và doanh nghiệp còn nhiều đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, nếu tính bình quân sẽ khó thực hiện.

Về nhiệm vụ và giải pháp cần bổ sung thêm:

Giải pháp về việc xử lý ô nhiễm môi trường cả ở nông thôn và thành thị, cả các nhà máy, xí nghiệp, các công ty… một cách quyết liệt đi đôi là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ưu tiên các đơn vị có đóng góp ngân sách cao hay thấp.

Về thu ngân sách: Trên cơ sở có đánh giá thực chất thu ngân sách ở phần II cần nêu giải pháp cụ thể hơn về phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, dịch vụ để có thu ngân sách lâu dài, ổn định. Tránh tình trạng thu ngân sách tăng chủ yếu tăng từ thu tiền sử dụng đất.

Cần có giải pháp, chế tài cụ thể, đủ mạnh để quản lý quyền lực, giám sát hoạt động quyền lực, nhất là người đứng đầu các đơn vị, kể cả các cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Hoàng Văn Tiến
PCT Hội Sinh vật cảnh và làm vườn tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang