Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ ba, 04/08/2020, 14:43:59
Print + | - Font Size: A
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

A Font Size: - | +

a2-1596526759
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội

PTĐT - Trong hai ngày 3 và 4/8, Đảng bộ huyện Phù Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản đạt huyện nông thôn mới”.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thanh Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Xuân Khai – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Vi Mạnh Hùng - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy cùng 238 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 7.276 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


a11-1596526932
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 8,75%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tăng 22,5 triệu đồng so với năm 2015. Các khu vực kinh tế, các ngành kinh tế đều có bước phát triển, quy mô được mở rộng, hiệu quả được nâng lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.435 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 920,6 tỷ đồng (tăng bình quân hằng năm 10,8%). Có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu 8 xã); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, hộ cận nghèo 1,55%.


a5-1596526971
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Phù Ninh tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành Nhà nước của chính quyền các cấp. Đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả những tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung thực hiện hai khâu đột phá: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở” và “Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào nhiệm kỳ mới, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. 


a4-1596527026
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường; huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Phù Ninh cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về xây dựng đồng bộ đầu tư kết cấu hạ tầng mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã xác định. Chủ động, tích cực thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông nhất là việc kết nối với đường Quốc lộ 2 và đường Chiến thắng Sông Lô; hệ thống điện, cấp nước, thủy lợi, hạ tầng văn hóa xã hội, hạ tầng các CCN Phú Gia và Tử Đà - An Đạo. 


a3-1596527042

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa. 

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đồng chí yêu cầu Đảng bộ huyện Phù Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân không được lơ là, chủ quan, chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh, tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc” và “4 tại chỗ”. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, nhất là trong tình huống dịch xuất hiện trên địa bàn. 


a7-1596527063
BCH Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời với việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm minh đảng viên, cán bộ vi phạm pháp luật, gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức và công dân. 


a6-1596527093
Toàn cảnh Đại hội

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIX đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phù Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Quý – Quốc Đại

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang