Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm, 06/08/2020, 15:35:58
Print + | - Font Size: A
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

A Font Size: - | +

dhts-1596694645
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Sơn


PTĐT - Trong hai ngày 5 và 6/8, Đảng bộ huyện Tân Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tài nguyên thiên nhiên; xây dựng huyện Tân Sơn phát triển bền vững”.     

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Vũ Tiến Dũng - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Tân Sơn qua các thời kỳ và 234 đại biểu đại diện cho trên 4.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


4-1596684838
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại Đại hội


Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Tân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Quy mô kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát triển toàn diện cả về năng suất và chất lượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 7,51%; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt hơn 100 triệu đồng/1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân hằng năm 20,06%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 3.912 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm 4,13%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng/người/năm, tăng 9,1triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện được Chính phủ công nhận ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch.

3-1596684847
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025


Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tân Sơn xác định nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy sức mạnh, hiệu quả, hiệu lực của cả hệ thống chính trị với nhiệm vụ trọng tâm: “Xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt; phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; củng cố vững chắc quốc phòng an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, xây dựng huyện Tân Sơn phát triển bền vững.


123-1596693638Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu chủ yếu phù hợp với điều kiện, tình hình của huyện. Thực hiện hai nhiệm vụ trọng điểm về phát triển lĩnh vực nông nghiệp, đó là: Phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị, nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, trang trại, gia trại, có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững, Lồng ghép, huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung đầu tư hạ tầng, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Tân Phú; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản đảm bảo theo đúng quy định; củng cố hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch tham quan tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc, chuẩn bị các điều kiện thu hút tiếp nhận các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển và kinh doanh các loại hình du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng gắn với giải quyết việc làm; phát huy giữ gìn những giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, không chủ quan, lơ là với dịch bệnh COVID – 19, chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh, có các phương án phòng chống dịch bệnh hiệu quả. 

Thực hiện tốt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; quản lý tốt các hoạt động tôn giáo nhất là các đạo lạ theo quy định pháp luật.


1-1596684848

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ tiếp tục tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác phát triển Đảng trong vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp. Kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Tân Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.


2-1596684848
Toàn cảnh Đại hội


Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2020-2025  đã bầu BTV Huyện ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Phạm Thanh Tùng - TUV, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nga-Thanh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang