Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Kiểm tra thực hiện dân chủ tại huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa

Thứ năm, 27/08/2020, 15:33:22
Print + | - Font Size: A
Kiểm tra thực hiện dân chủ tại huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa

Kiểm tra thực hiện dân chủ tại huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa

A Font Size: - | +

img7052-1598517300

PTĐT - Trong hai ngày 26, 27/8 Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” tại huyện Cẩm Khê và Hạ Hòa. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh.

Ngay sau khi có Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Khê, Hạ Hòa đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình: Thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn (theo pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11); thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP); thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP).

Ở huyện Cẩm Khê, việc thực hiện quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã đi vào nền nếp. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 160 hội nghị đối thoại, với gần 1.800 ý kiến được giải quyết, chiếm tỷ lệ 95%. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn đã thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội đảm bảo yêu cầu đề ra, số ý kiến được tiếp thu, giải quyết đạt trên 90%; vận động nhân dân phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia góp ý xây dựng các dự án luật, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tại huyện Hạ Hòa, từ năm 2016 đến nay, huyện đã tiếp trên 2.200 lượt công dân; tiếp nhận trên 1 nghìn đơn của công dân và đã giải quyết 938 đơn thuộc thẩm quyền. Người dân được bàn và quyết định việc thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức lấy ý kiến cử tri 19 xã, để sáp nhập thành 6 xã, 99,39% số cử tri đồng ý với đề án.


img7029-1-1598517311

100% các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở cả hai huyện đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định, thảo luận các vấn đề về điều kiện làm việc. Tổ chức công đoàn của các doanh nghiệp đã tham gia thương lượng, ký kết giám sát và thực hiện thỏa ước lao động, quy chế phân phối tiền lương, tiền công, quy định thời gian làm việc… Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực cho kinh tế - xã hội của các huyện ngày càng phát triển; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

100% các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở cả hai huyện đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định, thảo luận các vấn đề về điều kiện làm việc. Tổ chức công đoàn của các doanh nghiệp đã tham gia thương lượng, ký kết, giám sát và thực hiện thỏa ước lao động, quy chế phân phối tiền lượng, tiền công, quy định thời gian làm việc… Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực cho kinh tế - xã hội của các huyện ngày càng phát triển; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp không có tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn, các hộ gia đình có thuê mướn sử dụng lao động gặp nhiều khó khăn, chưa tổ chức được hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc và thỏa ước lao động tập thể theo quy định…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền yêu cầu, thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của TW, của tỉnh, huyện về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong công tác tuyên truyền, phải chú trọng nghiên cứu các biện pháp và phương pháp thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân và việc tổ chức thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở thông qua các hội nghị đối thoại.  MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Rà soát, bổ xung các quy định, quy chế phù hợp với địa phương để phát huy tốt nhất dân chủ ở cơ sở, nhất là ở những địa phương mới sáp nhập...

Phương Thanh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang