Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Minh Đài: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Thứ ba, 25/08/2020, 07:31:06
Print + | - Font Size: A
Minh Đài: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Minh Đài: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

A Font Size: - | +

img0846-minh-dai2-1598315574
Lãnh đạo Đảng bộ xã Minh Đài, huyện Tân Sơn hướng dẫn cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ đảng viên theo đúng quy định.

PTĐT - Đảng bộ xã Minh Đài, huyện Tân Sơn có 15 chi bộ, với 298 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được chấp hành triệt để, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, sự lãnh đạo của BCH Đảng ủy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở Đảng bộ xã Minh Đài đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

Hàng năm, UBKT Đảng ủy xã đã tham mưu với BCH Đảng ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, cấp ủy Đảng đã chỉ đạo UBKT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời chỉ đạo, phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, giám sát có thông báo kết luận kiểm tra, giám sát gửi các đơn vị chịu sự kiểm tra, giám giát và các đơn vị có liên quan; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. 

Nét nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ xã Minh Đài là đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả. Sau mỗi kỳ Đại hội, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để tổ chức thực hiện ở địa phương; chỉ đạo xây dựng các quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan như: Hội đồng nhân dân, UBND, Mặt trận Tổ quốc… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. 10 năm qua, thực hiện kiểm tra giám sát theo Điều lệ Đảng, cấp ủy đã tiến hành kiểm tra cấp ủy cấp dưới đối với 16 tập thể, 3 cá nhân; giám sát 5 tập thể, 1 cá nhân; UBKT đã kiểm tra 15 tập thể, 5 cá nhân; giám sát 10 tập thể, 2 cá nhân. Qua kiểm tra, giám sát kết luận 14 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đối với 10 đảng viên với 4 đảng viên khai trừ khỏi Đảng; kỷ luật với hình thức khiển trách 6 đảng viên, phê bình kiểm điểm 4 đảng viên.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thời gian tới, UBKT Đảng ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những văn bản mới ban hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị-  xã hội. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Thanh Nga

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang