Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng huyện Hạ Hòa phát triển nhanh và bền vững

Thứ tư, 05/08/2020, 06:25:46
Print + | - Font Size: A
Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng huyện Hạ Hòa phát triển nhanh và bền vững

Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng huyện Hạ Hòa phát triển nhanh và bền vững

A Font Size: - | +

22-1596583326
Chè xanh Yên Kỳ - nhãn hiệu tập thể đầu tiên của huyện được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận.

PTĐT - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, là một sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, định hướng phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, giữ vững ổn định chính trị; tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Hạ Hòa phát triển nhanh và bền vững.  

Nhìn lại nhiệm kỳ qua (2015-2020), nền kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển tương đối toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên, 23/24 chỉ tiêu chủ yếu được thực hiện đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  

ha-hoa-1596583427
Nút giao IC11 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành là điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư vào công nghiệp, du lịch... trên địa bàn huyện Hạ Hòa

Nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ qua là Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt ba khâu đột phá “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển du lịch và đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, từ đó từng bước giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo đúng định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn vốn để triển khai nhiều công trình, dự án, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương như: Nút giao IC11 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường tránh lũ các xã bên bờ hữu Sông Thao, dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị thị trấn Hạ Hòa... Hệ thống giao thông đối ngoại trọng điểm đã và đang được đầu tư, tạo sự kết nối liên thông giữa các xã trong huyện với các địa phương lân cận. Hạ tầng du lịch, dịch vụ được xúc tiến đầu tư; các sản phẩm du lịch đặc trưng đang dần được hình thành; công tác quy hoạch các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện được quan tâm triển khai thực hiện gắn với quy hoạch du lịch của tỉnh. Du lịch văn hóa tâm linh gắn với hai di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và bảo vật quốc gia được đưa vào khai thác có hiệu quả...


13-7hahoa1-1596583479
Đầm Vân Hội (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa)

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, huyện lãnh đạo phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; duy trì các vùng sản xuất tập trung như mô hình lúa chất lượng cao, rau an toàn, cam V2, thanh long ruột đỏ, chuối tây xuất khẩu, bưởi da xanh, nuôi trồng thủy sản theo công nghệ “sông trong ao”… Công tác xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa được quan tâm, góp phần nâng tầm giá trị cho sản phẩm nông nghiệp của huyện… Công tác dồn đổi ruộng đất, tích tụ đất đai được tập trung chỉ đạo, trong 5 năm, huyện đã dồn đổi được trên 491ha diện tích đất nông nghiệp, hình thành một số vùng sản xuất quy mô lớn theo hướng hàng hóa. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng NTM mới trên 1.700 tỷ đồng; diện mạo nông thôn có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Đến hết nhiệm kỳ, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã cơ bản đạt chuẩn, bình quân toàn huyện đạt 16,1 tiêu chí/xã, tăng 4,3 tiêu chí/xã so với đầu nhiệm kỳ.


xahuong-1596583539

Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhất là trong giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút lao động, hỗ trợ đào tạo nghề… Qua đó, sản lượng các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn đều tăng qua các năm, trong đó một số sản phẩm tăng trưởng mạnh như: Gỗ chế biến; răm tre; may mặc... Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị, đổi mới, cải tiến dây chuyền công nghệ, mở rộng sản xuất, vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách Nhà nước bình quân 30 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,5-5,5 triệu đồng/người/tháng. 

mau-au-co-ha-hoa-1596583654
Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ - Lễ hội tiêu biểu gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện quan tâm, chú trọng, triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 đạt kết quả xuất sắc. Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo toàn diện, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các chi, Đảng bộ trực thuộc. Đa số các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu; chuyên đề toàn khóa và hàng năm được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng biểu dương kịp thời... Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ đạo sát sao và thành công trên nhiều phương diện.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo quyết liệt cùng sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị thực hiện thành công chủ trương Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập khu dân cư giai đoạn 2019 - 2021 và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Là một trong số huyện có số lượng đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập nhiều nhất tỉnh (19 xã sáp nhập để thành lập 6 xã mới) song việc sáp nhập được thực hiện dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau sáp nhập, từ 33 xã, thị trấn đã giảm xuống còn 20 xã, thị trấn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức đã cơ bản tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng hoạt động của HĐND, quản lý và điều hành của UBND các cấp được nâng lên; công tác phối hợp hoạt động giữa các cấp chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được tăng cường chặt chẽ. Quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực được tôn trọng và phát huy.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng huyện Hạ Hòa phát triển nhanh và bền vững. Trên tinh thần đó, trong nhiệm kỳ huyện đề ra 14 chỉ tiêu; trong đó có 4 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Để đạt được chỉ tiêu trên, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH then chốt, phấn đấu xây dựng 6 xã đạt chuẩn NTM. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; xử lý dứt điểm các dự án treo, thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB... Tiếp tục phát huy các giá trị di sản và các điều kiện về tự nhiên để phát triển các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự kế thừa và phát triển, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sáng tạo, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, trách nhiệm, năng lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển bền vững.

Nguyễn Thị Hồng Lâm 
TUV, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang