Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Sức mạnh của sự đồng thuận

Thứ năm, 27/08/2020, 07:02:41
Print + | - Font Size: A
Sức mạnh của sự đồng thuận

Sức mạnh của sự đồng thuận

A Font Size: - | +

img3545-1598486653
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng vận động nhân dân trong xã hiến đất và tài sản trên đất, đóng góp ngày công lao động phục vụ cho việc làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.

PTĐT - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện rộng khắp, hướng về cơ sở các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tài năng, trí tuệ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể với nhiều hình thức vận động phong phú, đa dạng, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, tập trung hướng đến sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Về đất phủ Đoan những ngày này, dư âm mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công vẫn còn vẹn nguyên trên từng khuôn mặt của người dân mới thấy hết sự đoàn kết, đồng thuận cao giữa ý Đảng với lòng dân nơi đây.

Ông Phùng Đức Ấm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phấn khởi cho biết: Đại hội Đảng các cấp thành công là dấu mốc khẳng định truyền thống đoàn kết, nhất trí của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong công cuộc xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Để có được tinh thần đó, với vai trò của mình, MTTQ luôn chú trọng phối hợp tuyên truyền, mở rộng, tập hợp lực lượng thông qua các tổ chức thành viên. Từ đó làm cơ sở để tuyên truyền người dân tích cực thực hiện việc đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm đạt được mục đích tuyên truyền cao nhất, công tác tuyên truyền của Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn đi trước một bước, nâng cao tính khoa học trong việc cung cấp thông tin cũng như chủ động bám sát diễn biến tâm tư, tình cảm của nhân dân, kịp thời phản ánh đến các cấp, ngành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Có như vậy mới tạo được sức mạnh tập hợp, thu hút quần chúng nhân dân tham gia các tổ chức hội.


img7834-1598486670
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera thu hút 85% thị trường trong nước sử dụng sản phẩm của Công ty nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý.

Trao đổi về công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, toàn dân, bà Đào Thị Tuyết Thanh - Trưởng Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Hiện MTTQ tỉnh có 33 tổ chức thành viên. Các tổ chức thành viên tích cực phát triển đoàn viên, hội viên với số lượng tham gia vào tổ chức ngày càng tăng, tỷ lệ tập hợp đạt gần 90% đối với Hội Nông dân, gần 78% đối với Hội Phụ nữ, 83% đối với LĐLĐ và trên 64% đối với Đoàn thanh niên... Hoạt động tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. 

Nhằm phát huy tốt vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, MTTQ các cấp đã chuyển hướng hoạt động tập trung về cơ sở và địa bàn dân cư. Nhiều địa phương đã chú trọng chỉ đạo xây dựng mô hình mới trên từng lĩnh vực, đi sâu từng đối tượng bằng nhiều phong trào cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Ông Đàm Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa cho biết: MTTQ thị trấn đã cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua phù hợp tình hình thực tế từng địa bàn, gắn phát triển kinh tế - xã hội với chương trình xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư là địa bàn để tổ chức hoạt động, đồng thời chủ động xây dựng điển hình, mô hình điểm để nhân rộng, tạo động lực thi đua lao động, sản xuất trong nhân dân. Hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm còn 1,93%. Vai trò Mặt trận ngày càng khẳng định là trung tâm khối đại đoàn kết, đóng góp tích cực và hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị của thị trấn.

Chính vì tạo được niềm tin, sự đồng thuận từ cơ sở, chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động và chủ trì được nâng lên; nhận được sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sức mạnh tập hợp của Mặt trận đã tạo thế và lực mới mang tính toàn dân, toàn diện, thể hiện rõ nét thông qua hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2014-2019, nhân dân trong tỉnh đã hiến hàng chục ngàn m2 đất và tài sản trên đất, đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động phục vụ cho việc làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Diện mạo nông thôn có sự chuyển biến rõ rệt; hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Đó là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là người dân trong quá trình xây dựng NTM. 

Các hoạt động “Vì người nghèo” được Mặt trận các cấp tích cực phối hợp triển khai sâu rộng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, chung tay giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và công tác an sinh xã hội. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được hơn 100 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới gần 3.000 nhà “Đại đoàn kết”. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp thường xuyên làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuyên truyền   nhân dân và các doanh nghiệp  hiểu về vai trò và ý nghĩa  cuộc vận động, tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm nội địa, góp phần định hướng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam trong nhân dân, thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến quyền lợi người tiêu dùng. Thông qua ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” được Mặt trận tổ chức hàng năm ở 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao phong phú, đa dạng mang tính quần chúng, giáo dục sâu sắc đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết cộng đồng.

Có thể thấy, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh thời gian qua đã có bước chuyển biến mới quan trọng. Hệ thống MTTQ đã huy động sức mạnh của toàn dân, tổ chức triển khai tập trung, thống nhất, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Hoàng Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang