Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ thị trấn Đoan Hùng chú trọng kiểm tra, giám sát  và thi hành kỷ luật Đảng

Thứ ba, 22/09/2020, 05:31:41
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ thị trấn Đoan Hùng chú trọng kiểm tra, giám sát  và thi hành kỷ luật Đảng

Đảng bộ thị trấn Đoan Hùng chú trọng kiểm tra, giám sát  và thi hành kỷ luật Đảng

A Font Size: - | +

img1431-1-doan-hung-1600696455
Cán bộ Đảng ủy thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng trao đổi nghiệp vụ, kiểm tra hồ sơ, sổ đảng viên theo định kỳ, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

PTĐT - Đảng bộ thị trấn Đoan Hùng có 16 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ nhà trường, 10 chi bộ khu dân cư, 1 chi bộ quỹ tín dụng và 1 chi bộ công an với 485 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Hàng năm, UBKT Đảng ủy thị trấn đã tham mưu với BCH Đảng ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy Đảng đã chỉ đạo UBKT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời chỉ đạo, phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. UBKT Đảng ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Điều lệ Đảng. Quá trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được cấp ủy, UBKT thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. 

Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, giám sát có thông báo kết luận kiểm tra, giám sát gửi các đơn vị chịu sự kiểm tra, giám giát và các đơn vị có liên quan; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Đặc biệt, quá trình xem xét kỷ luật được thực hiện khách quan, kịp thời, nghiêm túc. Việc kiểm tra tổ chức Đảng  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục. Thông qua đó giúp các tổ chức Đảng được kiểm tra nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, ngăn ngừa đảng viên và tổ chức Đảng có vi phạm. 5 năm qua, cấp ủy Đảng và UBKT đã thực hiện kiểm tra, giám sát 10 chi bộ và các bộ phận như: Tài chính, địa chính, công an thị trấn và 18 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy đã xử lý kỷ luật 1 đồng chí; khiển trách 7 đồng chí và Đảng ủy thị trấn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đoan Hùng xóa tên 9 đồng chí.  

Đồng chí Trần Thị Thiên Hương - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Đoan Hùng cho biết: Qua công tác kiểm tra giám sát cho thấy, về cơ bản các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, nhiều chi bộ cơ sở nhiều năm liền không có tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật Đảng. Đối với các đảng viên vi phạm, việc thi hành kỷ luật được thực hiện đúng thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục. Trong quá trình xem xét thi hành kỷ luật đã kết hợp giữa tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng, đảng viên với kết quả thẩm tra, xác minh, đảm bảo tính khách quan, công minh, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng lỗi vi phạm, có tác dụng giáo dục cao.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới, UBKT Đảng ủy thị trấn Đoan Hùng tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, UBKT, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT; chú trọng kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động trong dân; yêu cầu các đồng chí ủy viên UBKT tăng cường bám nắm cơ sở để nắm bắt thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tới các chi bộ phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với tổ chức Đảng, đoàn thể có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thanh Nga

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang