Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Gần 43.000 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng

Thứ ba, 15/09/2020, 16:05:26
Print + | - Font Size: A
Gần 43.000 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng

Gần 43.000 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng

A Font Size: - | +

1-4-1600162961
Chi bộ Trường mầm non Yên Lương, xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn tổ chức họp chi bộ thường kỳ, họp bàn đóng góp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng

PTĐT - Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương đối với từng dự thảo văn kiện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chi, đảng bộ trong tỉnh đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp.

Đã có 42.963 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Các ý kiến cũng đánh giá: Dự thảo văn kiện của Trung ương được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khách quan, có tính khái quát cao, phản ánh trung thực thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước, nhận định đánh giá hợp lý, sâu sắc và có nhiều điểm mới, thể hiện trí tuệ tập trung của Đảng. Chủ đề Đại hội XIII của Đảng đã bao quát đầy đủ các thành tố và những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra cho đất nước trong giai đoạn tới. Về kết cấu của báo cáo có nhiều đổi mới so với báo cáo trình Đại hội nhiệm kỳ trước. Báo cáo trình bày theo từng vấn đề dễ theo dõi, dễ hiểu. Các nội dung nhận định trong báo cáo đầy đủ, bao quát và khoa học. 

Một số đơn vị có nhiều lượt ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện là: Cẩm Khê: 2.796; Thanh Ba: 3.025; Việt Trì: 2.895; Tân Sơn: 2.048; Yên Lập: 4.355; Phú Thọ: 2.284; Phù Ninh: 3.125; Đoan Hùng: 6.378; Tam Nông: 4.190; Đảng ủy Công an tỉnh: 2.000; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: 2.633 và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: 2.698…

Vĩnh Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang