Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thứ ba, 29/09/2020, 17:36:57
Print + | - Font Size: A
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

A Font Size: - | +

img2223-1601375767
Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra giám sát

PTĐT - Ngày 29/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐi/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Dự hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngảnh và các huyện, thành, thị. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Tỉnh ủy đã quán triệt và ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm trong đó đặc biệt tập trung kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi kiểm điểm theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TƯ của Bộ Chính trị; quy chế làm việc của cấp ủy; công tác cán bộ; việc thực hiện chống lãng phí… qua đó góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát; giữ gìn sự trong sạch, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra 5.928 tổ chức đảng tăng 2,7% so với nhiệm kỳ trước, kiểm tra 2.029 đảng viên, giảm 1% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 1.206 cấp ủy viên các cấp, BTV Tỉnh ủy kiểm tra 63 tổ chức, 19 đảng viên… Qua kiểm tra phát hiện 16 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, 43 trường hợp có khuyết điểm vi phạm, phải thi hành kỷ luật 22 trường hợp; đã thi hành kỷ luật 17 trường hợp.


img2219-1601375802

Công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc, đã giám sát 2.089 tổ chức đảng và 2.160 đảng viên, trong đó có 1.222 cấp ủy viên, trong đó BTV Tỉnh ủy giám sát 13 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Qua giám sát phát hiện 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 265 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 5 tổ chức. Qua kiểm tra, kết luận có 93 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức. Kiểm tra 842 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 537 là cấp ủy viên các cấp, qua kiểm tra, kết luận 382 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 116 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 88 đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật trong Đảng và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách 5 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 1.930 đảng viên, trong đó khiển trách 1.425 đảng viên, cảnh cáo 283 đảng viên, cách chức 41 đảng viên, khai trừ 181 đảng viên…

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ cấp ủy giao và các chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, những địa bàn trọng tâm, trọng điểm, các ĩnh vực nhạy cả m, dễ phát sinh vi phạm. Chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm minh với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường ghi nhận những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là việc cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy đã quan tâm và trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, tạo ra những chuyển biến lớn trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực trong việc cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay, đồng chí đã gợi mở những việc mà cấp ủy, UBKT các cấp cần quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để phát huy hơn nữa vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh."


img2232-1601375903

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy chỉ đạo: Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ việc kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, đảng viên sai phạm không làm "chậm lại" sự phát triển, mà ngược lại càng làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng. Trên cơ sở Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa đã xây dựng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả; tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, tăng cường giám sát chuyến đề nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm, nơi có dư luận xã hội bức xúc, nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết. Đồng chí nhấn mạnh: Giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm. Đối với đảng viên, cần tập trung kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực. Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới, nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không "rút kinh nghiệm" chung chung, tránh tình trạng bao che sai phạm. Thời gian tới đồng chí chỉ đạo phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy trong việc kiểm tra, giám sát không để chồng chéo, nhưng cũng không có "khoảng trống" trong việc kiểm tra, giám sát. ấu tranh, liêm, chính, chí, công, vô tư đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng...

Tại hội nghị, 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020 được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen.

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang