Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đẩy mạnh giải quyết đơn thư, khiếu nại,  tố cáo

Thứ ba, 20/10/2020, 08:00:50
Print + | - Font Size: A
Đẩy mạnh giải quyết đơn thư, khiếu nại,  tố cáo

Đẩy mạnh giải quyết đơn thư, khiếu nại,  tố cáo

A Font Size: - | +

img8469-1603155746
Cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên làm tốt công tác rà soát, phân loại đơn thư, tránh tình trạng trùng lặp hoặc bỏ sót đơn thư của công dân.


PTĐT - Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đóng vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp. 

Trước thềm Đại hội Đảng, tình trạng đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị thường có xu hướng tăng, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các ngành, các cấp, chính quyền địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), vừa góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, vừa đưa công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đi vào nền nếp, hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh, một tổ do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng và một tổ do đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh làm tổ trưởng, qua đó các vụ việc KNTC đều được kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết kịp thời nhiều vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân bằng hình thức kết nối trực tuyến với địa phương để làm rõ vấn đề và nâng cao hơn trách nhiệm của địa phương trong giải quyết vụ việc. 

9 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 3.890 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, đề nghị,… trong đó, tiếp thường xuyên 1.960 lượt; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 1.930 lượt. Số lượt công dân được thủ trưởng cơ quan tiếp là 1.051 lượt, chiếm 27,02% tổng số lượt công dân được tiếp. Tổng số đơn các cấp, các ngành nhận được là 4.746 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý là 3.970 đơn, trong đó: Khiếu nại 217 đơn, tố cáo 86 đơn, loại khác 4.443 đơn. Các cấp các ngành đã giải quyết xong 55/63 vụ việc (khiếu nại 35/40 vụ việc, đạt 87,5%; tố cáo 20/23 vụ việc, đạt 86,96%), còn 08 vụ việc đang trong hạn giải quyết.

Trong quá trình giải quyết nội dung KNTC, các sở, ngành, địa phương đã chú trọng lắng nghe, đối thoại với công dân để xem xét, giải quyết từng tình tiết, nhiều khía cạnh vụ việc để có quyết định thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận của công dân. Các KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân mới phát sinh đều được cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, trong đó Thanh tra tỉnh đã thực hiện 73 cuộc thanh tra tại 253 đơn vị trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về sử dụng tài chính, ngân sách; sử dụng đất đai; thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội... Qua thanh tra phát hiện 30 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền vi phạm 13.093,36 triệu đồng, kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước số tiền 6.491,62 triệu đồng; kiến nghị khác 6.601,74 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Kiên Cường - Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh cho biết: Ngày càng nhiều người dân tin tưởng, tìm đến các cấp chính quyền bày tỏ đề xuất, kiến nghị. Số lượng đơn thư khiếu nại mặc dù tăng do công dân sao gửi đơn cho nhiều cơ quan song sau khi phân loại xử lý thì số lượng đơn thuộc thẩm quyền đã được giải quyết đạt trên 90%, do đó toàn tỉnh không có điểm nóng về KNTC; không có việc công dân lợi dụng hoặc bị lợi dụng quyền KNTC để tập trung đông người; các vụ việc mới phát sinh cơ bản được kịp thời xem xét, giải quyết nên hạn chế phát sinh thành vụ việc phức tạp, kéo dài.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh các giải pháp, chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ có hiệu quả cho các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải quyết đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở, phấn đấu xem xét, giải quyết trên 90% đơn thư mới phát sinh; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngọc Khánh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang