Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Góp ý vào các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong Dự thảo thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 - 2030

Thứ năm, 05/11/2020, 08:12:06
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Tôi hoàn toàn đồng tình với Dự thảo báo cáo và 10 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng, tạo động lực cho phát triển KT-XH nước ta trong thời gian tới.

Về mục tiêu phát triển có 2 phương án, trong đó phương án 1: Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo suy nghĩ của tôi, phương án 1 tính khả thi cao, phù hợp với trình độ và sự phát triển.

Nguyễn Đắc Sinh
Nguyên TUV, nguyên Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, nguyên Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh

Về mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 có 2 phương án, theo tôi chọn phương án 2 vì phương án này là phù hợp, mục tiêu tổng quát đã đảm bảo tính bao quát và khả thi. Việc xác định xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại là phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại trong thời gian tới, cụ thể:

Đến năm 2030: Trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045: Trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao.

Đỗ Ngọc Dũng
Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ

Tôi nhất trí phương án 1: Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và môi trường là phù hợp, sát với thực tế, có tính khả thi. 

Vũ Đình Ngọ
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Qua nghiên cứu nội dung Dự thảo báo cáo tổng kết thực tiễn chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011- 2020; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tôi nhất trí cao với các nội dung trình bày trong Dự thảo. Đặc biệt Dự thảo đặt ra mục tiêu chiến lược theo 2 phương án phấn đấu đến năm 2030 và 2045.

Phương án 1: Tiếp cận theo trình độ phát triển, trình độ công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người.

Phương án 2: Tiếp cận theo trình độ công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người.

Qua nghiên cứu kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, tôi nhất trí với phương án 2: Đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập cao. Xuất phát từ những lý do sau:

1.    Về cơ sở lý luận:

Nếu như phương án 1 tiếp cận theo trình độ phát triển chung, thì phương án 2 tiếp cận cụ thể theo trình độ công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người.

Đây là phương án tiếp cận xuyên suốt thời kỳ quá độ lên CNXH, trong đó “phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển một nền công nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm, nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân”.

Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định: CNXH chỉ có thể thắng lợi khi xây dựng được một nền sản xuất hiện đại trên cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, có năng suất lao động cao hơn hẳn chủ nghĩa tư bản.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Coi trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo có tính nền tảng…”.

Như vậy, về mặt lý luận xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật chủ nghĩa xã hội đều tiếp cận theo trình độ công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người (như phương án 2 đã xác định).

2. Về cơ sở thực tiễn:

Từ khi thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, việc xác định chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, Đảng ta đều lấy tiêu chí về trình độ phát triển công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người để đánh giá sự phát triển KT-XH trong một giai đoạn, làm cơ sở hoạch định chiến lược cho giai đoạn tiếp theo, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, lịch sử và cụ thể. 

Từ Đại hội X cho đến các kỳ Đại hội XI và XII của Đảng đều xác định mục tiêu chiến lược “Đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Tuy nhiên cho đến nay, như Dự thảo đã nhận định: “Việc tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt mục tiêu đề ra”, trong đó tỷ trọng công nghiệp trong một số ngành và tăng GDP bình quân 6,4% (không đạt mục tiêu chiến lược xác định 7-8%). Vì thế, yêu cầu phát triển chung về cơ bản nước ta chưa đạt được theo mục tiêu chiến lược đề ra. Thực tiễn đòi hỏi cần tiếp tục kiên trì thực hiện bằng được mục tiêu chiến lược này.

Có thể thấy, cả lý luận và thực tiễn đều đặt ra là cần tiếp tục xác định mục tiêu chiến lược tập trung vào phát triển công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người làm cơ sở cho xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật trong thời kỳ quá độ lên CNXH là hoàn toàn đúng đắn. 

Như vậy phương án 2, tiếp cận trình độ công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người phù hợp hơn so với phương án 1 tiếp cận theo trình độ phát triển nói chung bởi nội hàm của trình độ phát triển rộng hơn, bao hàm cả trình độ công nghiệp. Nếu đặt mục tiêu chiến lược quá rộng sẽ giảm sự tập trung các nguồn lực, gây áp lực cùng lúc lên lĩnh vực và lên toàn xã hội, điều đó gây khó khăn, cản trở việc thực hiện trong một giai đoạn như trong Dự thảo đã nêu.

Về các chỉ tiêu chủ yếu trong Dự thảo báo cáo, tôi nhận thấy là hoàn toàn phù hợp, có tính khả thi cao.

Ngô Văn Hùng
(Báo Quân khu 2)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang