Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 202

Thứ ba, 10/11/2020, 08:07:22
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Về đánh giá bối cảnh trong nước, quốc tế trước và sau Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo đánh giá đúng và sát tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị cần phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, an ninh mạng, cạnh tranh của lực lượng lao động là người nước ngoài trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế có thể dẫn đến nạn thất nghiệp gia tăng đối với người lao động trong nước. Đề nghị bổ sung thêm nội dung đề cập đến sự thờ ơ, vô cảm của một bộ phận không nhỏ giới trẻ trước bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay.

Đề nghị bổ sung trong phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm về nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội là tổ chức thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế, việc thể chế hóa thành luật pháp, cơ chế, chính sách trong một số trường hợp còn chậm, chất lượng, tính khả thi chưa cao, một số lĩnh vực chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện và sơ tổng kết, chưa thay thế kịp thời được những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cần bổ sung các số liệu cụ thể để so sánh, làm rõ những chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt được theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra; cần phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm để có cơ sở khắc phục trong nhiệm kỳ tới, nhất là trong những trường hợp lãnh đạo thiếu chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, yếu trong quản lý, điều hành các cấp chính quyền làm hạn chế đến sự phát triển của đất nước, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng; tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công vẫn là khâu yếu, chưa có nhiều chuyển biến, làm cản trở tốc độ phát triển kinh tế thời gian qua. 

Nguyễn Ngọc Hướng                                                                                                                   
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Tôi cho rằng, phần nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trong Dự thảo Báo cáo đã nêu đầy đủ và xác đáng. Nguyên nhân “còn có biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm” là một trong những yếu tố cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội”. 

Về mục tiêu tổng quát, Dự thảo Báo cáo đề cập phương án: Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập bình quân thấp. Tôi thấy phương án này phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại trong thời gian tới. 

Về nhiệm vụ và giải pháp, tôi cho rằng Dự thảo Báo cáo đã nêu đầy đủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tôi đề nghị cần làm rõ, sâu sắc hơn về giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện môi trường cạnh tranh, cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, tạo những nhân tố phát triển đột phá trong nền kinh tế số; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy các hoạt động ứng dụng nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và phát triển được các công nghệ sản xuất mới.

NGƯT.TS Vũ Đình Ngọ
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Trang 186, dòng 13 trên xuống thêm cụm từ “từng bước vận hành và đổi mới hoạt động có hiệu quả”, sau từ “phát triển”, sau khi thêm cụm từ sẽ thành câu mới: “Hệ thống y tế dự phòng từ Trung ương đến địa phương và mạng lưới y tế cơ sở được tiếp tục củng cố và phát triển, từng bước vận hành và đổi mới hoạt động có hiệu quả”; bởi vì, sau nhiều năm nỗ lực của Đảng, Nhà nước, chúng ta đã tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, xây dựng củng cố hệ thống y tế dự phòng từ Trung ương đến cơ sở và sau phòng, chống đại dịch covid-19 vừa qua đã khẳng định điều đó.

- Trang 186, dòng 9 dưới lên nên thêm cụm từ “đặc biệt trong kiểm soát, khống chế, khắc phục hậu quả của đại dịch covid-19 đạt kết quả tốt đẹp, được nhân dân tin tưởng, thế giới ca ngợi” sau từ “nâng lên”. Sau khi thêm cụm từ sẽ thành câu hoàn chỉnh: “Năng lực giám sát, dự báo, phát hiện và khống chế dịch bệnh được nâng lên, đặc biệt trong kiểm soát, khống chế, khắc phục hậu quả của đại dịch covid-19 đạt kết quả tốt đẹp, được nhân dân tin tưởng, thế giới ca ngợi”, vì đây là nội dung mới nổi lên trong quý I, II/2020, Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đạt kết quả tốt đẹp, cần nhấn mạnh và khẳng định.

- Trang 201, dòng 3 từ trên xuống thêm 2 từ “nghiêm túc” sau từ “thực sự”, trước từ “chặt chẽ”, sau khi thêm từ sẽ thành câu mới: “Kết hợp giữa phát triển kinh tế- xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn chưa thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả”.

Phạm Đức Thọ
Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang